Flaskhalsar på arbetsmarknaden

I fredags var jag på möte med BRG – Business Region Göteborg. Kommunalråden från Göteborgsregionen träffar BRG två gånger per år för att få information om vad BRG gör just nu och hur läget är för företagen i Göteborgsområdet. Denna gången var vi i Lerum så det var nära och bra!

Först fick vi en otroligt intressant föredragning om Affärsdriven Miljöutveckling där BRG verkar för samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle för att initiera utvecklingsinsatser med fokus på hållbara transport- och energisystem.

Efter det var det dags för lite information om arbetsmarknads- och konjunkturläget. Glädjande nog kan vi se att det pekar uppåt och extra mycket uppåt i Göteborgsregionen. Antalet nyanmälda jobb ökar och antalet varsel minskar. Företagen är mer och mer positiva och inom framför allt ”Privata tjänster” och Byggnadssektorn så börjar vi snart närma oss högkonjunktur.

Vad som däremot är olyckligt och rent av farligt för hela landet är att det redan nu börjar att uppstå ”flaskhalsar” på arbetsmarknaden. 25% av byggföretagen säger att de inte kan expandera pga. brist på kvalificerad arbetskraft. Detta samtidigt som vi har en arbetslöshet som är rekordhög och mer än var fjärde ungdom är arbetslös.

Återigen visar det på den oansvariga arbetsmarknadspolitiken som den borgerliga regeringen driver. Målet där verkar vara att slå ut människor genom t.ex FAS 3 istället för att driva en aktiv politik och se till att möta de behov som finns på arbetsmarknaden.

Sverige behöver ett nytt kunskapslyft! – nu måste vi få de människor som står utanför arbetsmarknaden i utbildning så att de kan bli aktuella för de jobb som blir lediga i framtiden.

FFLK 30 år

I torsdags var jag på FFLK – Företagsföreningen i Lerums Kommun och deras årsmöte. De passade också på att fylla 30 år så det hela var extra festligt och avslutades med middag och underhållning. Jättetrevligt! Både själva 30 års kalaset men också att träffa företagare från Lerum. Jag är ju själv företagare även om min del i verksamheten ligger på is just nu.

Det finns många företag i Lerum (drygt 2200) men många är en- och tvåmans företag så tyvärr är det alldeles för få Lerumsbor som arbetar i Lerum – något som måste öka om vi skall nå upp till visionen ”Sveriges Ledande Miljökommun 2025”.

Vad som tyvärr är lite tråkigt för FFLK är att de har tappat ganska många medlemmar det senaste året. En aktiv företagarförening med många medlemmar är viktigt för ett livskraftigt och dynamiskt företagsklimat. En av anledningarna till att de tappar medlemmar är att det har varit en stor generationsväxling de senaste åren. Då kan man ju inte fatta hur den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige avslog motionen från Renée Jeryd som handlade om att kommunen skulle hjälpa till och underlätta vid generationsväxling bland företagen i Lerum.

Motiveringen till avslag var att ”det inte hör till den kommunala kompetensen”!

Hur kan arbetet med att behålla och stärka företagen i Lerums kommun inte tillhöra den kommunala kompetensen? Det förstår i alla fall inte jag.

Jeriko

Igår fattade kommunstyrelsen beslut om att ställa ut förslaget ”Jeriko-Jonsered, en fördjupning av två översiktsplaner”.

I förslaget ”Jeriko-Jonsered, en fördjupning av två översiktsplaner” föreslås ett nytt område för verksamheter och bostäder på gränsen mellan Partille och Lerums kommuner. Arbetet genomförs tillsammans med Partille kommun och regleras i ett samarbetsavtal. Förslaget var utsänt för samråd under 2009 och har därefter bearbetats vidare till dagens utställningshandling.

För Lerums del så handlar den fördjupade översiktsplanen framför allt om att få till stånd ett nytt verksamhetsområde. Man skall komma ihåg att det kommer att ta många år innan det kan bli aktuellt med ett verksamhetsområde här. Det finns mycket berg i området som troligtvis måste sprängas bort genom att man ordnar en s.k. bergstäkt. Vi pratar om 10-tals år fram i tiden så det gäller att ha det med i tankarna.

Jag är inte övertygad om att området i dagsläget är speciellt lämpligt för verksamhetsområde, det finns som sagt mycket berg att spränga bort, känslig natur och en osäker ekonomi i projektet (hur skall t.ex. kostnader och intäkter fördelas mellan Lerum och Partille). Men vi tyckte ändå att när kommunen lagt ner så mycket tid och pengar på den fördjupade översiktsplanen så vore det dumt att inte skicka den på utställning.

Jag tror att hela projektet hänger på om det blir en tvärförbindelse mellan E20 och Rv40, i så fall kommer Trafikverket (och staten) att få ta det mesta av kostnaderna för ett motorvägsmot och då blir det mer naturligt att använda den mark som blir ”förstörd” genom en ny tvärförbindelse till ett verksamhetsområde.

Kriskommissionens rapport – Ljuv musik!

Just nu presenterar Kriskommissionen sin rapport och det som redan har kommit fram är som ljuv musik i mina öron. Hela presentationen är riktad framåt, vad skall vi göra nu – hur utvecklar vi socialdemokration, och inte bakåt och inåt.

Några av de viktigaste frågorna:

– Arbete åt alla – för ekonomisk utveckling och goda villkor. Socialdemokraterna behöver skapa ett fördjupat och trovärdigt program för full sysselsättning.

– Välfärden måste hålla hög kvalitet och ge människor trygghet. Skolan måste ge alla barn en lika bra start i livet.

– Grön omställning. Klimatpolitiken är avgörande för framtiden och behöver utvecklas med ett mycket aktivt förhållningssätt.

– Vår plats i världen. Socialdemokratin måste stärka sitt internationella arbete och kanalisera progressiva människors engagemang i ett brett folkrörelsearbete.

– Utveckla demokratin. Socialdemokratin behöver tydligare formulera ett program för hur demokratin kan stärkas.

Omvänd Robin Hood politik!

I dagens DN finns en rapport där Riksdagens utredningstjänst, RUT, på uppdrag av Socialdemokraterna i riksdagen, tagit fram en översikt över hur olika inkomstgrupper påverkats av de senaste åtta årens politik; de fyra sista åren med en socialdemokratisk regering och de fyra första med en borgerlig.

Föga förvånande visar den det som (nästan) alla redan visste: Det är höginkomsttagarna som har tjänat på den borgerliga politiken på bekostnad av de med lägst inkomster, dvs. klassisisk borgerlig omvänd Robin Hood politik: Ta från de fattiga och ge till de rika.

Utredningen visar att:

• Höginkomsttagarna, fick 2002–2006 cirka 95 procent av den genomsnittliga inkomsttagarens inkomstutveckling. Åren 2006–2010 fick samma inkomstgrupp cirka 240 procent av genomsnittet.
• Medianinkomsttagaren fick 2002–2006 cirka 130 procent av genomsnittsinkomsttagaren. Åren 2006–2010 fick samma grupp nöja sig med cirka 90 procent.
• Låginkomsttagaren fick 2002–2006 cirka 60 procent av genomsnittsinkomsttagaren mot cirka 30 procent 2006–2010.

Kriskommissionen – ett nytt sätt att arbeta

I dagens GP uttalar sig Renée Jeryd, ordförande för Socialdemokraterna i Lerum, om kriskommissionens arbete:

Kriskommissionen kan samtidigt ses som ett nytt sätt att arbeta, den har knutit ett 50-tal medlemmar till sig. En av dem är Renée Jeryd, ordförande i Lerum, som arbetade med valanalysen.

– Jag tycker att de här har varit ett bra nytt grepp, säger hon.

– Men sedan måste man göra verkstad av det, rapporten får inte bara bli en hyllvärmare.

Renée Jeryd ser gärna att den kongress som väljer partiledare i slutet av mars återsamlas i höst för att fatta politiska beslut. Idén lanserades förra veckan av Kriskommissionens ledning.

– Det var en klok tanke. En ny partiledare kan inte ha politiken utstakad redan i mars, säger hon.

Nytt miljötillstånd för Landvetter flygplats

Tisdag kväll förra veckan var jag på samråd angående nytt miljötillstånd för Landvetter flygplats.

Dagens miljötillstånd ger utrymme för 80 000 flygrörelser per år. Varje start eller landning räknas som en flygrörelse. Med den nuvarande trafikökningen kommer taket att nås inom några år. Flygplatsen förbereder sig därför för framtiden och avser att under våren 2012 lämna in en ansökan om ett nytt miljötillstånd för sammanlagt 120 000 flygrörelser per år.

Mer information finns på Svedavia’s hemsida

Omval i Västra Götaland

I fredags, 11 februari, meddelade Valprövningsnämnden sitt beslut att det ska ske ett omval i valet till Västra Götalandsregionen i Västra Götalands fem valkretsar.

Inte hade vi trott att det skulle bli valrörelse så snart men nu är det bara att ta nya tag och se till att vi får en stabil Socialdemokratisk majoritet i Västra Götaland. Jag tycker vi skall se det som en möjlighet och en utmaning och inte som ett problem. Det som troligtvis kommer att kräva mest arbete är att se till att få ett högt valdeltagande.

Så här kommenterade Gert-Inge Andersson, regionstyrelsens ordförande och Anna Johansson, ordförande Socialdemokraterna i Västsverige, det:

– Nu får vi gilla läget och jobba för att vi ska ta tillbaka minst de mandat vi förlorade i höstens val. Det säger regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson i en kommentar till dagens beslut.

– Detta är ett jobbigt besked, men det innebär också en möjlighet att prata med väljarna om vår politik. Efter höstens val har regeringen Reinfeldt fortsatt genomföra försämringar i välfärden på ett sätt som har öppnat ögonen på många väljare. Därför tror jag att vår politik för välfärd och jobb kan få ett starkt stöd. Det säger Anna Johansson, ordförande för Socialdemokraterna i Västsverige, om situationen inför omvalet. 

Gert-Inge Andersson menar också att Valprövningsnämndens beslut kan ses som ett sätt att statuera exempel för bristande rutiner och felaktigheter i samband med höstens val.

– Nu gäller det för alla inblandade att skärpa upp rutinerna och ta ansvar för att valen går till på det sätt som fria demokratiska val ska göra, säger Andersson.

Välkommen!

Hej!

På denna bloggen kommer jag att beskriva lite om vad jag sysslar med som Socialdemokratiskt oppositionsråd i Lerums Kommun men ibland kan det bli lite annat också. Kanske lite kommentarer runt aktuell politik eller något helt annat.