Åk inte bil med Björklund!

Ett tips: Om du blir erbjuden att åka bil med utbildningsminister Jan Björlund så tacka nej! Risken finns att hans bli är utformad som hans skolpolitik, dvs. med en gigantisk backspegel och en nästan obefintlig framruta för att kunna se framåt. Efter att ha lyssnat till Jan Björklund på Skolriksdagen så blir man mörkrädd – […]

S-MP-V föreslår enhetstaxa i kollektivtrafiken

Det nuvarande biljettsystemet inom Västtrafik måste förenklas och underlätta för fler att använda kollektivtrafiken. När Västra Götalandsregionen från 2012 blir ensam ägare till Västtrafik, ges förutsättningar för ett enklare taxesystem. Idag tisdag den 22 mars lämnar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartieten motion till regionfullmäktige om att utreda förutsättningarna för en enhetstaxa i Västra Götaland. Taxan ska […]

Folkhälsopolitisk rapport 2010

Statens Folkhälsoinstitut har publicerat en rapport som heter Folkhälsopolitisk rapport 2010 i sammanfattningen kan man bl.a. läsa att det finns tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper. Personer med låg utbildning eller låg inkomst har kortare medellivslängd och uppger en sämre hälsa än den övriga befolkningen. Kvinnors självrapporterade hälsa är generellt sämre än mäns, medan män […]

Kärvt för Lerums kommun

På dagens kommunstyrelsemöte fick vi en första rapport om det ekonomiska läget 2011. Siffrorna pekar på ett rejält underskott, kanske bortåt -50 miljoner för helåret. Den största orsaken är sektor vård och omsorg där kostnaderna skenar. Framför allt eftersom antalet hemtjänsttimmar ökar kraftigt men även kostnader för LSS och för Invidid och familjeomsorg ökar. Hur […]

Regionvalet

Lördagen tillbringade jag tillsammans med S regionpolitiker från Norra Älvsborg i Vänersborg för att få information om regionvalet den 15:e maj. Det kommer att bli en kort och intensiv valrörelse där det framför allt kommer att handla om två frågor: Berätta för väljarna vad regionen gör och hur mycket den berör oss. Att få våra […]

Valberedningen klar – Håkan Juholt och Carin Jämtin är kandidaterna!

Vid en presskonferens idag kl. 13 så presenterade Valberedningens ordförande Berit Andnor kandidaterna som ny ordförande och partisekreterare i Socialdemokraterna. Valberedningen förslår att Håkan Juholt väljs till ny partiordförande för Socialdemokraterna efter Mona Sahlin vid extrakongressen 25-27 mars och att Carin Jämtin väljs till ny partisekreterare efter Ibrahim Baylan. Jag måste säga att jag inte känner till så […]

Årsmöte!

I lördags, 5 mars, höll Lerums Arbetarekommun årsmöte. Under god ledning av Maria Willner, Regionpolitiker som bl.a. är ordförande i HSN 6, lotsades vi genom alla punkterna på dagordningen. Cirka 35 medlemmar hade ”trotsat” det fina vädret för att delta i årsmötet. Till nya ledamöter i styrelsen valdes: Halim Azemi, Pia Jäderklint och Peter Jensen. Den […]

Liten trumma…

Kommunen slog på trumman att Lerum visade ett överskott för 2010. Det är ju roligt i och för sig men ännu roligare hade det ju varit om pengarna hade använts t.ex. för att minska grupperna i förskolan och att satsa på skolan. Idag kom en jämförelse med övriga kommuner och den visar att vi ligger […]

Våga vara egen…

Idag har jag varit på ”Våga vara egen” – Göteborgs regionala mässa i ungt företagande. Jätteintressant att se alla företagsidéer från ungdomar i Göteborgsregionen. Mycket smycken och IPhone fodral men även smarta lösningar för att hänga upp flaskor i duschen, kakor, godis, krokar, en upplevelsebok, en del tjänster och hur mycket annat som helst. Men det som […]

Socialdemokraterna i Norra Älvsborg har valt kongressombud

Socialdemokraterna i Norra Älvsborg har den 28 februari, 2011 utsett 13 ombud till Socialdemokraternas extrakongress den 25 – 27 mars i Stockholm. De 13 ombuden har valts genom medlemsomröstning i våra 5 valkretsar. Våra 13 ombud: Fredrika Almqvist Trollhättan Monica Hanson Trollhättan Mats Wiking Trollhättan Paul Åkerlund Trollhättan Jenny Brycker Vänersborg Annika Larson-Lindlöf Vänersborg Per Eriksson […]