Åk inte bil med Björklund!

Ett tips: Om du blir erbjuden att åka bil med utbildningsminister Jan Björlund så tacka nej!

Risken finns att hans bli är utformad som hans skolpolitik, dvs. med en gigantisk backspegel och en nästan obefintlig framruta för att kunna se framåt. Efter att ha lyssnat till Jan Björklund på Skolriksdagen så blir man mörkrädd – den bästa skolan är den som fanns i någon småstad (Skene kanske) på 50-talet. Ännu en fara att åka bil med Björklund – på den tiden var det vänstertrafik.

Björklund vill tillbaka till en skola som vi för länge sedan lämnat bakom oss när vi istället måste se framåt och utforma den svenska skolan för jobb som ännu inte finns, kunskaper som vi ännu inte vet om för att kunna lösa problem som vi ännu inte upptäckt.

Vi Socialdemokrater vill ha en skola som både fokuserar på Kunskap och Kreativitet, en skola som ger alla barn en möjlighet att vidareutveckla sig, dvs. ingen sorteringsskola för ”sämre” och ”bättre” barn – vilket dagens smarta ungdomar inser och väljer bort yrkesutbildningar som inte gör det möjligt att läsa vidare på högre nivå.

Vi vill också ha en forskningsbaserad skolutveckling, rikta pengar så att pedagogerna får mer tid för eleverna – men inte i form av katederundervisning. Vi måste fördela skolpengen efter socioekonomiska förutsättningar och premiera duktiga lärare.

Den Socialdemokratiska skolpolitiken skall nu formas för framtiden samtidigt som Jan Bjöklund backar in i det gamla.

S-MP-V föreslår enhetstaxa i kollektivtrafiken

Det nuvarande biljettsystemet inom Västtrafik måste förenklas och underlätta för fler att använda kollektivtrafiken. När Västra Götalandsregionen från 2012 blir ensam ägare till Västtrafik, ges förutsättningar för ett enklare taxesystem. Idag tisdag den 22 mars lämnar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartieten motion till regionfullmäktige om att utreda förutsättningarna för en enhetstaxa i Västra Götaland. Taxan ska gälla för hela resan inklusive eventuella byten,både för enkelresor och månadskort.

Vi vill skapa ett framtidsorienterat taxesystem som är enkelt och prisvärt och underlättar för fler att använda kollektivtrafiken. Det är möjligt tack vare ägarförändringen i Västtrafik som nu är på gång, säger Gert-Inge Andersson, ordförande i Regionstyrelsen.

En effekt man kan förvänta sig är ett ökat resande med kollektivtrafiken i de delar av regionen där bilen annars är förstahandsalternativ. Men också enstaka resor på fritiden som till exempel till kulturupplevelser och evenemang underlättas med en enhetstaxa. Förslaget är en del av den gemensamma satsningen på kollektivtrafik från S-MP-V.

Folkhälsopolitisk rapport 2010

Statens Folkhälsoinstitut har publicerat en rapport som heter Folkhälsopolitisk rapport 2010 i sammanfattningen kan man bl.a. läsa att det finns tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper.

Personer med låg utbildning eller låg inkomst har kortare medellivslängd och uppger en sämre hälsa än den övriga befolkningen. Kvinnors självrapporterade hälsa är generellt sämre än mäns, medan män har kortare medellivslängd än kvinnor. Personer med funktionsnedsättning, utländsk bakgrund eller hbt-identitet rapporterar också en sämre hälsa än den övriga befolkningen. Hos dem som har sämst hälsa bidrar många faktorer till ohälsan. En sammanställning av olika svenska studier visar att risken för dödlighet bland barn och unga är 30 procent högre i socioekonomiskt svaga grupper jämfört med socioekonomiskt starka grupper. Dessutom är risken för skador 40 procent högre och risken för depression och ångest 100 procent högre.

Ohälsosamma levnadsvanor och olycksfall kostar samhället minst 120 miljarder kronor per år. Det är inte bara av solidaritet, jämlikhet och jämställdhet som vi skall se till att utjämna skillnaderna i landet det finns också en stor ekonomiskt vinst att göra.

Kärvt för Lerums kommun

På dagens kommunstyrelsemöte fick vi en första rapport om det ekonomiska läget 2011. Siffrorna pekar på ett rejält underskott, kanske bortåt -50 miljoner för helåret. Den största orsaken är sektor vård och omsorg där kostnaderna skenar. Framför allt eftersom antalet hemtjänsttimmar ökar kraftigt men även kostnader för LSS och för Invidid och familjeomsorg ökar.

Hur vi skall få ordning på detta är verkligen en viktig fråga för framtiden och en fråga som Lerum delar med de flesta kommunerna i landet. Vi har en allt större andel äldre befolkning som kräver allt större resurser.

Problemet måste lösas men just nu är frågan hur. Någon som skulle kunna lösa det är regeringen som istället för att lägga pengar på ännu ett jobbskatteavdrag skulle kunna fördela mer pengar till kommuner och landsting för att värna välfärden.

Vi fattade också beslut om att införa matavfallsinsamling ett viktigt beslut för att uppnå målet att minst 50 procent av det lättnedbrytbara avfallet ska behandlas biologiskt.

Vi i oppositionen blev nerröstade när vi tyckte att sektor samhällsbyggnad skulle få behålla ett överskott på nästan 3 miljoner kronor för att satsa detta på underhåll av kommunens byggnader.

Lagom till att mötet avslutas nåddes vi av det glädjande beslutet att de statliga bolagen SBAB, Telia Sonera och Posten Norden inte kommer att säljas ut. Regeringen förlorade omröstningen i riksdagen i dag om att kunna sälja innehavet i de tre bolagen. Riksdagen röstade också för att Vattenfall ska förbli ett helägt statligt bolag.

Regionvalet

Lördagen tillbringade jag tillsammans med S regionpolitiker från Norra Älvsborg i Vänersborg för att få information om regionvalet den 15:e maj. Det kommer att bli en kort och intensiv valrörelse där det framför allt kommer att handla om två frågor:

 • Berätta för väljarna vad regionen gör och hur mycket den berör oss.
 • Att få våra väljare att gå och rösta.

Nu har vi chansen att ta revanch efter förlusten i senaste valet och visa att en Socialdemokratiskt ledd region är det enda alternativet! Vi vill fortsätta utveckla sjukvården så att alla som behöver får vård i världsklass. Moderaterna vill sälja ut våra sjukhus och sätter vårdföretagen före patienterna.

Våra vallöften 2011:

 • Förlänga den fria tandvården för unga upp till 25 år
 • Minska väntetiden för att träffa läkare på akuten till max 1 timma
 • Stärka närsjukhusens roll för människors behov av vård i närområdet
 • Införa jourbilar för hembesök till barn, gamla och multisjuka
 • Minska onödigt krångel och byråkrati för att ge mer tid till mötet med patienten
 • Enkel, bekväm och prisvärd kollektivtrafik för fler i jobb

Mera spännande vallöften kommer inom kort!

I Lerum kommer vi att smygstarta valrörelsen med Lerumsloppet har du inte anmält dig så gör det nu! Anmäl dig som ”Socialdemokraterna i Lerum” (om du är medlem) – det har jag gjort! Själva valupptakten blir i samband med 1:a maj firandet!

Kvällen avslutades med att titta på Melodifestival finalen – inte min favorit som vann men det fanns nog många glada barn bland tittarna…

Valberedningen klar – Håkan Juholt och Carin Jämtin är kandidaterna!

Vid en presskonferens idag kl. 13 så presenterade Valberedningens ordförande Berit Andnor kandidaterna som ny ordförande och partisekreterare i Socialdemokraterna.

Valberedningen förslår att Håkan Juholt väljs till ny partiordförande för Socialdemokraterna efter Mona Sahlin vid extrakongressen 25-27 mars och att Carin Jämtin väljs till ny partisekreterare efter Ibrahim Baylan.

Jag måste säga att jag inte känner till så mycket om Håkan Juholt men han imponerade verkligen positivt på mig på presskonferensen. Avslappnad, respekt för att det är ombuden som skall välja, påläst och lite rolig. Det här kan nog bli riktigt bra!

Med Carin Jämtin vid sin sida så har vi nu den nya ledarduon som skall leda oss till valseger 2014!

Årsmöte!

I lördags, 5 mars, höll Lerums Arbetarekommun årsmöte.

Under god ledning av Maria Willner, Regionpolitiker som bl.a. är ordförande i HSN 6, lotsades vi genom alla punkterna på dagordningen. Cirka 35 medlemmar hade ”trotsat” det fina vädret för att delta i årsmötet.

Till nya ledamöter i styrelsen valdes: Halim Azemi, Pia Jäderklint och Peter Jensen.

Den nya styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande: Renée Jeryd
Vice ordförande: Olle Adolfsson
Sekreterare: Ingela Björklund-Long
Studieorganisatör: Hasse Lennartsson
Internationell ledare: Halim Azemi

Ledamöter:
Alma Kenjar
Mattias Johansson
Pia Jäderklint
Peter Jensen

Jag önskar dem lycka till i sitt viktiga arbete!

Liten trumma…

Kommunen slog på trumman att Lerum visade ett överskott för 2010. Det är ju roligt i och för sig men ännu roligare hade det ju varit om pengarna hade använts t.ex. för att minska grupperna i förskolan och att satsa på skolan.

Idag kom en jämförelse med övriga kommuner och den visar att vi ligger på 237:e plats (av 290 kommuner) så det hade nog räckt med en väldigt liten trumma…

Våga vara egen…

Idag har jag varit på ”Våga vara egen” – Göteborgs regionala mässa i ungt företagande.

Jätteintressant att se alla företagsidéer från ungdomar i Göteborgsregionen. Mycket smycken och IPhone fodral men även smarta lösningar för att hänga upp flaskor i duschen, kakor, godis, krokar, en upplevelsebok, en del tjänster och hur mycket annat som helst. Men det som gjorde mig gladast var att det var så mycket energisnålt, ekologiskt, rättvisemärkt och miljötänkande.

Något av alla dessa projekt kanske blir Sverige nya IKEA, SKF eller Volvo – inte alls omöjligt.

 • Sedan läsåret 2008/2009 innehar fler kvinnor än män VD-posten i UF-företagen
 • 6 av 10 före detta UF:are driver företag inom tjänstesektorn
 • 7 av 10 UF:are som sedan startar företag gör det för att kunna jobba med det som är ens intresse
 • 7 av 10 som inte varit UF:are tycker att UF-verksamheten är viktig
 • Antalet anställda är fler i företag som drivs av före detta UF:are
 • 46 procent av alla män som varit UF-företagare och idag är 37 år eller äldre är eller har varit företagare

Undrar bara varför ett av Lerums bidrag var att sälja ett alkotest… men det är väl det som det är att våga vara egen.

Socialdemokraterna i Norra Älvsborg har valt kongressombud

Socialdemokraterna i Norra Älvsborg har den 28 februari, 2011 utsett 13 ombud till Socialdemokraternas extrakongress den 25 – 27 mars i Stockholm. De 13 ombuden har valts genom medlemsomröstning i våra 5 valkretsar.

Våra 13 ombud:

Fredrika Almqvist Trollhättan
Monica Hanson Trollhättan
Mats Wiking Trollhättan
Paul Åkerlund Trollhättan
Jenny Brycker Vänersborg
Annika Larson-Lindlöf Vänersborg
Per Eriksson Bengtsfors
Michael Karlsson Åmål
Johnny Stücken Mellerud
John Nordling Lilla Edet
Paula Örn Ale
Maria Willner Vårgårda
Birgitta Larsson Alingsås

Socialdemokraterna i Norra Älvsborg består av följande arbetarekommuner:

Ale, Alingsås, Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mellerud, Trollhättan, Vårgårda, Vänersborg och Åmål

Tyvärr lyckades varken Carina Malmer eller Olle Adolfsson från Lerum få tillräckligt många röster i vår valkrets men det är många duktiga människor som har valts så de kommer säkert att göra ett bra val och jag önskar dem lycka till!

Själv kommer jag åka upp till kongressen som åhörare.