Heltidsbarn??!!

Vet ni vad detta är? Det är ett heltidsbarn! Åtminstone enligt den borgerliga majoriteten i Lerum. Där skall vi numera räkna heltidsbarn när vi räknar hur många barn det skall vara i barngrupperna i förskolan. Ett heltidsbarn räknas som summan av de barn som inte är hela dagen på förskolan till deras timmar motsvarar de […]

Kraftfull satsning på förskolan och skolan i Lerum

Socialdemokraterna i Lerum presenterar sitt budgetförslag för 2012 och där finns en kraftfull satsning på förskolan och skolan. Totalt satsar vi 20 miljoner kronor på förskolan och skolan dessutom investerar vi i fler förskolor, ett kulturhus, nya idrottsanläggningar i både Lerum och Floda, ökade bulleråtgärder, nytt äldre/senior/trygghetsboende samt en ny återvinningscentral. Dessa satsningar görs utan […]