Kalliansen!

Anders Borg’s ”ansvarstagande” spär på arbetslösheten! Konjunkturinstitutet presenterade idag sin rapport om konjunkturläget och i den kan man läsa att Anders Borgs ”ansvarstagande” för Sveriges ekonomi i själva verket ökar arbetslösheten och minskar tillväxten. Enligt KI:s bedömning finns det möjlighet att att satsa 30 miljarder kronor i ofinansierade åtgärder nästa år för att få fart på ekonomin. Men eftersom bara 10 […]

Folkpartiet i Lerum vill inte ha höjda lärarlöner!

På dagens kommunstyrelsemöte så fanns ett ärende om att besluta att fördela medel för löneökningar. Totalt fanns 20,5 miljoner kronor att fördela, enligt fastställd budget för 2011, men förvaltningen hade gått på de centrala avtalen och då behövdes bara 16,8 miljoner kronor fördelas. Vi Socialdemokrater, tillsammans med Miljöpartiet, yrkade då på att resterande belopp 3,7 miljoner kronor […]