Kalliansen!

Hål i huvudet?

Anders Borg’s ”ansvarstagande” spär på arbetslösheten!

Konjunkturinstitutet presenterade idag sin rapport om konjunkturläget och i den kan man läsa att Anders Borgs ”ansvarstagande” för Sveriges ekonomi i själva verket ökar arbetslösheten och minskar tillväxten.

Enligt KI:s bedömning finns det möjlighet att att satsa 30 miljarder kronor i ofinansierade åtgärder nästa år för att få fart på ekonomin. Men eftersom bara 10 miljarder kronor tas i anspråk får det konsekvenser.

Arbetslösheten sjunker inte utan ligger kvar på oerhört höga 7,5%, långt över det som de borgerliga tidigare kallade för massarbetslöshet. En mer expansiv politik hade arbetslösheten sjunkit enligt KI:s bedömning.

Om perioden med hög arbetslöshet förlängs ökar det också risken för varaktigt lägre sysselsättning efter som långtidsarbetslösa personer har svårare att återfå arbete.

säger KI.

Man kan undra om den borgerliga regeringen är intresserade av att sänka arbetslösheten? Ett lämpligt namn på de borgerliga är Kalliansen, eftersom de för en mycket kall politik.

Det blir de långtidsarbetslösa som får betala för att finansminister Anders Borg är för försiktig. Tillväxten och ekonomin får också stryk. Sedan har man mage att kalla detta för ansvarstagande…

Enligt Konjunkturinstitutet handlar det om att BNP-tillväxten nästa år bara ökar med 1,9 procent. Med en mer expansiv politik blir BNP-tillväxten betydligt högre. Högre tillväxt innebär mer arbetade timmar, vilket innebär ökade skatteintäkter, vilket innebär mer pengar till vård, skola och omsorg.

Grunden för KI:s kritik är att det är politikernas uppgift att stimulera ekonomin när det är risk för lågkonjunktur för att på så sätt få hjulen att snurra igen. Något som finansminister Anders Borg verkar ha glömt.

Varför laga något som inte är trasigt?

Nu har den borgerliga majoriteten i kommunen bestämt att Hedegården skall ”utmanas” och det skall göras en offentlig upphandling av driften.

Självklart blir både personal, anhöriga och boende oroliga och undrar vad som skall hända nu. Till råga på allt så informerades inte anhöriga och boende utan de fick läsa om det i Lerums Tidning. Vissa kallar det ett hänsynslöst bemötande, jag kallar det skandal.

Syftet sägs vara att det skall bli bättre kvalité på verksamheten – men det är det ju redan. Varför lägga pengar på att laga något som inte är trasigt?

Man kan utmana om man att man kan göra något bättre än kommunen men tjänstemännen skriver bara att de inte kan se några negativa konsekvenser (men ingenting om några positiva…).

Men visst blir det negativa konsekvenser! En oro bland personalen och bland de boende och anhöriga blir negativt för trivseln, tryggheten och i förlängningen också för kvalitén. Dessutom är det dyrt att utföra en upphandling.

Om Hedegården hade varit ett äldreboende med problem så kunde jag förstå att man ville pröva något nytt men så är det ju inte.

Nej, beslutet har ingenting med att göra öka kvalitén, det är ett rent ideologiskt beslut men till slut blir det våra skattepengar som går till ideologi och detta i en sektor som visar underskott på upp emot 40 miljoner kr i år.

Utmaningsrätt, onödiga upphandlingar, etc. – allt kostar pengar och det är pengar som vi Socialdemokrater hellre lägger på verksamhet och på att få balans i kommunens ekonomi.

Folkpartiet i Lerum vill inte ha höjda lärarlöner!

På dagens kommunstyrelsemöte så fanns ett ärende om att besluta att fördela medel för löneökningar. Totalt fanns 20,5 miljoner kronor att fördela, enligt fastställd budget för 2011, men förvaltningen hade gått på de centrala avtalen och då behövdes bara 16,8 miljoner kronor fördelas.

Vi Socialdemokrater, tillsammans med Miljöpartiet, yrkade då på att resterande belopp 3,7 miljoner kronor skulle fördelas på ökade löner för lärarna samt en riktad låglönesatsning.

En enig borgerlighet röstade emot detta. Mest fördånande var att även Folkpartiet röstade emot en höjning av lärarlönerna något som Jan Björklund säger är folkpartiets viktigaste fråga enligt artikel i bl.a. Skolvärlden.

Så när det kommer till kritan så är inte folkpartiets löften värda något… Och 3,7 miljoner kronor av i budgeten för 2011 avsatta medel för löneökningar kommer inte att gå till löneökningar.