Förtroenderåd!

På fredag eftermiddag sätter jag mig på ett tåg för att åka mot Stockholm och Socialdemokraternas förtroenderåd som börjar på lördag. Jag är ett av ombuden från Norra Älvsborg och ser verkligen fram emot en helg där vi bl.a. skall diskutera nya mål för den ekonomiska politiken. Partistyrelsen föreslår att två nya mål för den […]

Socialdemokraterna under 0%?

Opinionsundersökningarna haglar ner och varje gång den senaste tiden är det ”Ras för (S)”, ”Fortsatt kräftgång för (S)”, ”(S) tappar stort” och visst är läget allvarligt för Socialdemokraterna. Men det måste vara lite ordning och reda även på opinionsundersökningar! United Minds rapporterar -5.1%, Skop -4,9%, Demoskop -1,6%, Novus -2,9%, Synovate -6,0%, Sifo (enligt GPs tolkning […]

Barnfattigdomen i Lerum

Fattigdomen sprider sig i Sverige, (K)alliansens kalla politik som sänker skatten för de som tjänar mest och låter de svagaste betala visar sig tydligare och tydligare. Även i Lerum, som på ytan verkar vara en rik kommun, sprider sig fattigdomen. 2006 fanns det 229 barn i familjer med försörjningsstöd i Lerum och 2010 hade den […]

Kålkulla

En fastighetsägare vill bygga 10 villor i Kålkulla området och förvaltningen har försökt stoppa detta. Byggandet strider mot gällande översiktsplan, fördjupad översiktsplan för Kålkullaområdet, riksintresset för naturvård, rådande landskapsbildsskydd, strandskydd, strukturbild och K 2020 för regionen samt naturvårdsprogram för kommunen. Vi blev därför mycket förvånande när Moderaterna och Centerpartiet, trots att byggandet strider mot alla dessa […]