Förtroenderåd!

På fredag eftermiddag sätter jag mig på ett tåg för att åka mot Stockholm och Socialdemokraternas förtroenderåd som börjar på lördag. Jag är ett av ombuden från Norra Älvsborg och ser verkligen fram emot en helg där vi bl.a. skall diskutera nya mål för den ekonomiska politiken.

Partistyrelsen föreslår att två nya mål för den ekonomiska politiken utarbetas. Målen syftar till att ytterligare utveckla och befästa den politik som slogs fast i partiets budgetmotion 2011; ”På väg mot den kunskapsbaserade ekonomin”.

  • Statsbudgeten kompletteras med ett sysselsättningspolitiskt ramverk innehållande till exempel mål om antalet arbetade timmar och sysselsättningsgrad.
  • Möjligheten att vid sidan av befintligt mål för offentligfinansiellt sparande utarbeta ett mål för de statliga investeringarna i reala tillgångar ska ses över.

Arbetet med att i detalj utarbeta målen och tillhörande indikatorer ska redovisas senast i budgetmotionen 2012.

Med anledning av detta så samlades många av oss aktiva i Lerum i måndags och diskuterade runt det beslutsunderlag som skickats ut. Jag fick med mig många intressanta synpunkter som jag skall föra fram i diskussionerna. Men framför allt en känsla av att nu blir det en nystart och nu skall vi prata politik istället för att snacka skit om varandra.

Du som har något som du vill att jag skall ta med dig till diskussionerna på Förtroenderådet hör gärna av dig! Kontaktuppgifter finns under ”Om”…

Förtroenderådet kommer att visas på SVT Forum som du hittar på svtplay.se. Passande nog så kan du också följa Förtroenderådet på Twitter under taggen #nystart.

Nu kör vi! (eller rättare sagt – åker tåg).

 

Socialdemokraterna under 0%?

Opinionsundersökningarna haglar ner och varje gång den senaste tiden är det ”Ras för (S)”, ”Fortsatt kräftgång för (S)”, ”(S) tappar stort” och visst är läget allvarligt för Socialdemokraterna.

Men det måste vara lite ordning och reda även på opinionsundersökningar!

United Minds rapporterar -5.1%, Skop -4,9%, Demoskop -1,6%, Novus -2,9%, Synovate -6,0%, Sifo (enligt GPs tolkning – som inte var samma som alla andras tolkning) -4,9%

Om man summerar alla dessa undersökningar så visar de på ett tapp på över 25%!

Men nu är det ju så att de alla mäter i förhållande till sin föregående mätning och inte i förhållande till alla mätningar. DN skriver idag om ”Ras för S i Skops mätning” men då är det alltså i förhållande till Skops senaste mätning. I förhållande till andra mätningar under förra veckan är det ju snarare ett steg uppåt…

Visst är läget allvarligt för vårt parti men jag tror att väljarna snart har tröttnat på smutskastningen från borgerlig media och talar vi bara mer politik så kommer vi att vinna tillbaka väljarnas förtroende.

Ett rejält avstamp för vår politik kommer Förtroenderådet i Stockholm den 3 – 4 december vara. Jag är ett av ombuden och vi kommer att diskutera på temat: ”Nystart – ekonomi för jobb och välfärd” efter den senaste tidens skandaler runt privata vårdbolag och Carema i synnerhet har vi ett guldläge i opionionen.

Nu spottar vi i nävarna, tar krafttag, pratar politik med väljarna och tar alla interna diskussioner internt och inte via Aftonbladet eller Expressen!

 

Barnfattigdomen i Lerum

Fattigdomen sprider sig i Sverige, (K)alliansens kalla politik som sänker skatten för de som tjänar mest och låter de svagaste betala visar sig tydligare och tydligare.

Även i Lerum, som på ytan verkar vara en rik kommun, sprider sig fattigdomen. 2006 fanns det 229 barn i familjer med försörjningsstöd i Lerum och 2010 hade den siffran stigit till 283 barn! En ökning med nästan 24% och Lerum har en ökning som är näst högst bland kommunerna runt Göteborg (snittet i Västra Götaland är en ökning med 11% – även det en skrämmande hög siffra).

Siffror för 2011 visar att utbetalningarna av försörjningsstöd fortsätter att öka.

Sverige är ett rikt land – Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom

Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot sin vilja. När sedan familjens inkomster inte räcker till i vardagen får barnen avstå från mycket av det som deras kompisar gör. Att gå på bio, träna fotboll eller följa med på skolresan blir en omöjlighet.

Barnfattigdomen ökar sedan ett par år tillbaka. Enligt tongivande forskare på området tyder allting på att barnfattigdomen kommer att fortsätta öka om ingenting görs.

Att avskaffa barnfattigdomen handlar om politisk vilja och om prioriteringar. För att nå dit krävs fler jobb, bättre skyddsnät, och en politik som tar hänsyn till alla barn.

Här kan du läsa mer om Socialdemokraternas satsningar för att bekämpa barnfattigdom.

 

 

 

 

Kålkulla

En fastighetsägare vill bygga 10 villor i Kålkulla området och förvaltningen har försökt stoppa detta. Byggandet strider mot gällande översiktsplan, fördjupad översiktsplan för Kålkullaområdet, riksintresset för naturvård, rådande landskapsbildsskydd, strandskydd, strukturbild och K 2020 för regionen samt naturvårdsprogram för kommunen.

Vi blev därför mycket förvånande när Moderaterna och Centerpartiet, trots att byggandet strider mot alla dessa olika styrdokument, ändå röstade för att detaljplanearbetet skall fortsätta.

Hur skall kommunens personal veta vad man skall jobba med? Det som kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, bestämmer måste vara det som gäller och inte något godtycke och att vissa politiker böjer sig för en enskild fastighetsägares vilja.

Att arbete med denna lilla plan kommer att ta tid från de större planerna, till exempel utveckling av våra tre kommundelcentra, som är så viktigt för att vår kommun skall fortsätta utvecklas. Risken finns också att detta beslut betyder att det blir aktuellt med mer byggande i området.

Det påstås att bebyggelsen skall knytas till hästnäringen med ett avtalsservitut men detta är bara ett avtal mellan två parter som kan sägas upp om ena parten vill det så det är heller inget argument.

Jag har blivit kontaktad av många medborgare som, med rätta, är mycket upprörda över detta och sagt att nu måste Lerumsborna protestera!

Nu måste det vara slut med att enskilda fastighetsägare får driva igenom projekt som strider mot det som vi kommit överens om och fokus måste istället läggas på att utveckla Lerum, Floda och Gråbo centrum innan det är för sent och de dör ”sot döden”.