Hyresrätter och vindkraft inget för de borgerliga i Lerum!

På gårdagens kommunstyrelsemöte så behandlades inte mindre än 15 motioner. Två av dem handlade om kommunala vindkraftverk och en om hyresrätter. De borgerliga partierna biföll inte någon av dessa motioner! Motionerna om kommunala vindkraftverk ville att det skulle utredas om fördelarna, och för den delen även nackdelarna, med kommunalt ägda vindkraftverk. Flera kommuner i landet, […]

Ta vår oro på allvar

Förskolan och de små barnen får mindre pengar 2012 än förra året. Grupperna växer och det är inte ovanligt med barngrupper på 20 barn och detta för de allra minsta barnen i åldrarna 1 – 3 år. Detta skall två vuxna klara av och under vissa tider på dagen är en personal ensam med 13 […]