Är det en kommuns uppgift att ha så många anställda som möjligt?

Igår kom ett pressmeddelande från Lerums kommun om att eftersom städningen i kommunen nu lagts ut på entreprenad så kommer 13 personer att varslas om uppsägning. Jag skrev ett litet inlägg på Twitter igår och det tog inte lång tid innan Folkpartiet i Lerum svarade ”Är det en kommuns uppgift att ha så många anställda som möjligt?”

Självklart är det inte en kommuns uppgift att ha så många anställda som möjligt men vi har ett ansvar att vara en ansvarsfull arbetsgivare. Att då lägga ut städningen på entreprenad och skicka ut människor som i vissa fall har jobbat i många år i kommunen i arbetslöshet är inte ansvarsfullt.

Inte heller är det ansvarsfullt att de som valde att gå över till städentreprenören nu, i många fall, skall städa betydligt större yta än de gjorde tidigare och det på mindre tid.

Inte heller är det ansvarsfullt att de som valde att gå över till städentreprenören nu, i många fall, erbjuds lägre sysselsättningsgrad än tidigare och delade turer.

Nej, Folkpartiet i Lerum, det är inte på detta sättet som vi lockar ungdomar till arbete inom välfärden. Det är inte på detta sättet som en seriös arbetsgivare agerar.

Socialdemokraterna har alltid varit tydliga med att gemensamma resurser ska gå till välfärd, inte till vinstuttag. Du kan läsa mer om detta här!

Det är skillnad på folk och folk…

Idag kom beskedet att Astra Zeneca avvecklar sin svenska forskningsenhet. Mellan hundra och tvåhundra jobb försvinner i Mölndal och tusen i Södertälje.

En katastrof för Sverige! En katastrof var också utbildningsminister Jan Björklunds (FP) uttalande när han fick frågan om han drog några paralleller till Trollhättan:

Det man ska komma ihåg är att det finns stora skillnader. Det handlade om 3000 personer i Trollhättan, här handlar det om 1000 mycket välutbildade personer i Stockholm.

Det är uppenbarligen stor skillnad på folk och folk i Jan Björklunds värld. 3000 personer som blir av med jobbet i Trollhättan är tydligen ingenting mot 1000 välutbildade personer i Stockholm.

Fick inte Jan Björklund se på ”Fem myror är fler än fyra elefanter”?
3000 arbetslösa i Trollhättan är faktiskt många fler än 1000 i Stockholm oavsett hur välutbildade de är.

Sedan drog Jan Björklund till med de snart klassiska orden:

 Vi utesluter inte arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Samma sak sa Annie Lööf (C) och Hillevi Engström (M) när SAAB gick i konkurs.

Sverige har en rekordarbetslöshet och arbetslösheten ökar och det enda svaret från regeringen är att ”det finns resurser att sätta in”. När kommer dessa resurser? Hur många fler människor måste bli arbetslösa innan regeringen reagerar?