Trångt i Gråbo…

Det behövs fler hyresrätter i Lerums kommun!

I dagens GP finns en artikel där jag tycker att det behövs fler hyresrätter i Lerums kommun. Kommunen växte bara med 0,5% förra året vilket är långt ifrån vårt mål om 1% tillväxt. Jag tror att en del av förklaringen är att det saknas hyresrätter i Lerum. Redan i ålderspannet 45 – 49 år börjar utflyttningen från Lerum. Om man vill flytta från sin villa och söker en hyresrätt eller bostadsrätt med för den delen så finns det i princip inget att välja på i Lerum.

Men faktarutan i artikeln har nog blivit lite fel, men det är samma procentsatser som kommunstyrelsens ordförande sa i talarstolen i kommunfullmäktige så man kan undra var informationen kommer ifrån.

I Gråbo t.ex. står det att det finns 280 bostäder. Enligt senaste statistiken från 31 december 2010 så bor det 4195 människor i Gråbo tätort och då måste de bo jäkligt trångt… Om endast 10% skulle vara äganderätt eller bostadsrätt så innebär det att det skulle finnas 28 bostäder som inte är hyresrätter. En snabb titt runt torget i Gråbo så kan jag lätt räkna över 100 bostäder som inte är hyresrätter.

Nu ligger ju Gråbo ganska långt ifrån Lerums centrum så det kanske inte alltid är så lätt att veta.

Lerums underskott – 25 000 meter

Resultatet för Lerums kommun för 2011 blev ett underskott om 87 000 000 kr. Jämfört med 2010 är det en försämring på över 138 miljoner kronor.

Nu  måste det bli ett slut på slöseriet med skattepengar i Lerum. Utmaningsrätt, onödiga upphandlingar och ”gullande” med privata utförare måste få ett stopp. Bara utläggningen av städningen på entreprenad kommer att kosta kommunen över 2 miljoner kronor.

När man rör sig med stora pengar så är det ibland lätt att tappa räkningen på alla tusenlappar som blir miljoner som till slut blir miljarder. Men hur mycket är egentligen 87 miljoner kronor?

Ett sätt att förklarar det är att om man växlar in 87 miljoner kronor till 10-kronor och lägger alla 8,7 miljoner 10-kronor ovanpå varandra så får man ett torn som sträcker sig 25 000 meter upp i luften. Ungefär 2,5 gånger så högt som normala flygplan flyger eller en sträcka mellan torget i Lerum och torget i Alingsås.

Lerum behöver en ny politisk majoritet som tar ansvar för kommunens ekonomi och inte lever över sina tillgångar!

Kärvt för Lerum

Bokslutet för Lerums kommun 2011 börjar bli klart och vi kan nu konstatera att 2011 var inget bra år för kommunens ekonomi. Slutresultatet hamnar på ett underskott på drygt 87 miljoner kronor vilket är det sämsta resultat under de senaste 10 åren. Jämfört med 2010 är det en försämring på över 138 miljoner kronor. En del beror på ökade pensionskostnader men även verksamheten gick med ett stort underskott under 2011.

Lika illa, och till stor del till följd av det det dåliga resultatet, är att kommunens soliditet sjunker och närmar sig den gräns vi satt upp för god ekonomisk hushållning. Vi behöver fortfarande stora investeringar i infrastruktur och nya förskolor men hur skall vi få råd till det?

Prognosen för de kommande åren ser fortfarande kärv ut. 2012 ser än så länge ut att hamna på ett nollresultat. 2013 och 2014 ser också ut att bli kärva år. Eftersom 2011 gav ett stort underskott så måste vi ha höga överskott i framtiden för att nå upp till målet att tillhöra de 25% bästa kommunerna i landet. Hur det skall gå till vet jag faktiskt inte. Det kommer att kräva modiga och ansvarstagande politiker att lösa detta.

Vad jag däremot vet är att det måste bli ett slut på slöseriet med skattepengar i Lerum. Utmaningsrätt, onödiga upphandlingar och ”gullande” med privata utförare måste få ett stopp. T.ex utläggningen av städningen på entreprenad kommer att kosta kommunen över 2 miljoner kronor.

Lerum behöver en ny politisk majoritet och landet behöver en ny regering!