Återvinning vid tomtgränsen

Hur roligt är det när man kommer fram till återvinningsstationen och behållarna är fulla? Visst vore det väl skönt att slippa samla det som ska till återvinning hemma?

Återvinning sparar på resurser och är ett viktigt steg i avfallstrappan. De förpackningar och tidningar som lämnas till återvinning blir till råvara för nya produkter av plast, metall, glas, kartong och papper. Att sortera ut järnskrot och ädelmetaller från kasserade elektronikprodukter ger också ny metallråvara.

Vi Socialdemokrater vill göra livet lite enklare för dig som bor i Lerums kommun och skrev därför en motion om fastighetsnära återvinningsinsamling men den bifölls inte av de borgerliga partierna. För oss är det naturligt att lägga förslag som underlättar för dig i din vardag och inte förslag som gör att privata företag kan tjäna pengar på kommunal verksamhet.

I vår budget för Lerums kommun 2013, ”14 punkter som gör skillnad för Lerum”, var en av punkterna att starta återvinningsinsamling vid tomtgräns. Fler och fler kommuner inför detta och nyligen blev Alingsås första kommun i Göteborgsområdet. Om Alingsås kan så kan vi också!

Moderaterna har lämnat walk-over…

I gårdagens Agenda så intervjuades Stefan Löfven bl.a. om vinster i välfärden. Han konstaterade att Moderaterna helt och hållet har lämnat walk-over i frågan. Hela förhoppningen står nu till Socialdemokraterna och det ska vi självklart vara glada över. Det är bara Socialdemokraterna som kan komma tillrätta med frågan.

Frågan är inte så enkel som den verkar. Att t.ex. helt förbjuda vinster i välfärdsföretag är lätt att kringgå med höga löner för ledningen eller med fakturor till konsultföretag. Tänk på alla nolltaxerare som inte betalar någon skatt eller alla stora svenska företag som går bra men som inte betalar någon skatt i Sverige.

Det finns en del intressanta lösningar, i Norge så måste offentlig finansiering verkligen gå till välfärden och i Bergen fick John Bauer koncernen betala tillbaka 2,3 miljoner kronor.

Vi har sagt att vi ska komma med ett besked i frågan under hösten och det är intressant att hela svenska folket, inklusive moderaterna, väntar på att vi ska komma med lösningen.

Inte kommunens pengar…

Lerums kommuns ekonomi är fortfarande ansträngd. Förra årets underskott på 87 miljoner kronor har i årets prognos för helåret bytts till ett överskott om c:a 32 miljoner kronor. Tyvärr går själva verksamheten något sämre än budget och t.ex. kostnaderna för hemtjänst och försörjningsstöd ökar.

Att prognosen för resultatet är positivt beror nästan uteslutande på att kommunen fått en återbetalning av försäkringspremier från AFA försäkringar på knappt 30 miljoner kronor.

Bra, så långt, kan man tycka men problemet är att AFA försäkringen ägs gemensamt av arbetsgivaren (i detta fall kommunen) och de anställda. Kommunens anställda har avstått löneutrymme för att finansiera försäkringen.

Därför tycker vi Socialdemokrater att de anställda ska få del av återbetalningen och yrkade på senaste kommunstyrelsemötet att förvaltningen skulle få i uppdrag att utreda hur detta kan gå till. Detta rösta den borgerliga majoriteten nej till!

Vi ger inte upp kampen utan kommer att förnya vårt yrkande när kommunfullmäktige behandlar delårsrapporten den 30 augusti. Då hoppas vi att även de borgerliga politikerna inser att det är moraliskt riktigt att de anställda åtminstone får en del av AFA pengarna.