Återvinning vid tomtgränsen

Hur roligt är det när man kommer fram till återvinningsstationen och behållarna är fulla? Visst vore det väl skönt att slippa samla det som ska till återvinning hemma? Återvinning sparar på resurser och är ett viktigt steg i avfallstrappan. De förpackningar och tidningar som lämnas till återvinning blir till råvara för nya produkter av plast, […]

Moderaterna har lämnat walk-over…

I gårdagens Agenda så intervjuades Stefan Löfven bl.a. om vinster i välfärden. Han konstaterade att Moderaterna helt och hållet har lämnat walk-over i frågan. Hela förhoppningen står nu till Socialdemokraterna och det ska vi självklart vara glada över. Det är bara Socialdemokraterna som kan komma tillrätta med frågan. Frågan är inte så enkel som den verkar. […]

Inte kommunens pengar…

Lerums kommuns ekonomi är fortfarande ansträngd. Förra årets underskott på 87 miljoner kronor har i årets prognos för helåret bytts till ett överskott om c:a 32 miljoner kronor. Tyvärr går själva verksamheten något sämre än budget och t.ex. kostnaderna för hemtjänst och försörjningsstöd ökar. Att prognosen för resultatet är positivt beror nästan uteslutande på att […]