Löneupphandlingen – billigt blev dyrt!

Jag har tidigare skrivit om att den borgerliga majoriteten i Lerums kommun antagit en utmaning om lönehantering och bestämt att det ska upphandlas. Företaget som utmanade (Logica) lovade en besparing på 30% jämfört med dagens kostnader. Vi Socialdemokrater trodde inte på dessa löften och blev ännu mera tveksamma när det i första upphandlingsomgången inte kom in ett enda anbud. Det påstods då att de skadeståndskrav som kommunen kunde ställa på leverantören, om det inte fungerade, var orimliga och upphandlingen gjordes om med ett betydligt sänkt krav på möjligt skadestånd. Jag har ju tidigare jobbat inom databranschen och var mycket förvånad över att kommunen gick med på att sänka skadeståndskravet.

Lerums kommun blir nu först i landet med att lägga ut hela löneadministrationen på entreprenad. Det innebär en stor osäkerhet att vara först. Upphandlingen kostar mycket pengar. Vi tycker inte att vi ska slänga ut vår egen personal i en osäker framtid.

Det finns 290 kommuner i Sverige och alla har något system för att hantera lönerna. Att använda ett argument som att datasystemet inte fungerar för att lägga ut hela verksamheten på entreprenad är att självklart inte hållbart.

När anbuden nu har kommit in så visar det sig att det löftet om minskade kostnader inte stämde. I själva verket blir det upphandlade systemet t.o.m. dyrare än det befintliga systemet och till det ska läggas kostnaderna för själva upphandlingen samt den kontroll och administration som trots allt måste ligga kvar i kommunens regi.

Summan av hela ärendet är att vi får ett osäkert system där Lerums kommun får agera testkanin för ett oprövat system och dessutom till en högre kostnad än tidigare!

Jag glömde nämna vem som vann upphandlingen… Logica – de som utmanade kommunen och lovade 30% lägre kostnad. Till råga på allt så blev upphandlingen så dyr att det inte finns pengar i budgeten till det utan det måste ske en omprioritering i verksamhetsplanen – vilken kommunal verksamhet ska få betala detta experimentet? Barnen i skolan eller de äldre?

Heder åt C och KD representanterna i kommunstyrelsen som tillsammans med oss Socialdemokrater, MP och V insåg det vansinniga i detta och ville avbryta upphandlingen. Tyvärr räckte detta inte till för att få majoritet då M och FP har fler platser i kommunstyrelsen (men inte i kommunfullmäktige så det kan man också ställa sig frågande till).

Hedegården – en kvalitetsupphandling

Som jag tidigare skrivit så har den borgerliga majoriteten bestämt att äldreboendet Hedegården i Lerum ska läggas ut på entreprenad efter en s.k. utmaning.

Vi Socialdemokrater har protesterat mot detta och frågat varför vi ska lägga pengar på något som fungerar. Vi förstår inte vitsen med att utföra en kostsam upphandling och riskera att förstöra en väl fungerande verksamhet.

Vid dagens kommunstyrelsemöte så var det dags för själva tilldelningsbeslutet. Ett beslut som vi motsatte oss eftersom vi vid själva upphandlingsbeslutet fått med i beslutet att:

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen får information för den kommunala driften jämförbar med den information som anbudslämnarna lämnar vid upphandlingen.

Detta beslut ville man idag inte kännas vid och vårt yrkande på återremiss för att kommunstyrelsen skulle få den information som vi bestämt om blev nedröstat.

Upphandlingen har utförs som en s.k. kvalitetsupphandling och det är kvaliteten på den som lämnar anbud och inte priset som ska avgöra. Det vinnande företaget vann på att de hade bäst referenser.

Efter en stunds debatt så var det dags att gå till beslut och där deltog inte vi Socialdemokrater eftersom vi varit emot hela processen. En enig borgerlighet bestämde sig  och vi fick reda på vem som vunnit upphandlingen: Humana Omsorg AB.

Detta företag har alltså vunnit på sin goda kvalité och sina goda referenser!

Ett snabbt Googlande på namnet och jag hittade följande artikel:

Helsingborgs Dagblad 12 juni 2012:

Humana Omsorg får inte fortsätta driva äldrevård

Brist på aktiviteter, ofräsch lukt och för lite utevistelse. Kommunens granskning av Humana Omsorgs äldrevård leder till att de inte förnyar avtalet med entreprenören.

Så var det med den kvalitén! Det är tragiskt när ideologi blir viktigare än att behålla en väl fungerande verksamhet.