Löneupphandlingen – billigt blev dyrt!

Jag har tidigare skrivit om att den borgerliga majoriteten i Lerums kommun antagit en utmaning om lönehantering och bestämt att det ska upphandlas. Företaget som utmanade (Logica) lovade en besparing på 30% jämfört med dagens kostnader. Vi Socialdemokrater trodde inte på dessa löften och blev ännu mera tveksamma när det i första upphandlingsomgången inte kom in […]

Hedegården – en kvalitetsupphandling

Som jag tidigare skrivit så har den borgerliga majoriteten bestämt att äldreboendet Hedegården i Lerum ska läggas ut på entreprenad efter en s.k. utmaning. Vi Socialdemokrater har protesterat mot detta och frågat varför vi ska lägga pengar på något som fungerar. Vi förstår inte vitsen med att utföra en kostsam upphandling och riskera att förstöra […]