Vi gillar företagen i Lerum

För oss Socialdemokrater är företagen och näringslivet inget särintresse utan en förutsättning för ett fungerande samhälle och en god välfärd. Lerum har många företag men de flesta är små, i många fall familjeägda, företag. Lerum behöver fler företag, inte färre, därför är det offatbart att alla borgerliga partier i kommunfullmäktige avslog vår motion om generationsväxling […]

Lerum – långt ifrån Bästa Skolkommun…

I dagarna har Lärarförbundets undersökning ”Bästa Skolkommun” presenterats. Lerum har tagit sig upp några placeringar till 105:e plats (mot 117:e plats förra året) men det duger inte! Vi Socialdemokrater vill ha en skola i toppklass och då måste vi våga satsa på det också. Det talas från borgerligt håll att ökade resurser inte är det […]

En sextondel hyresrätter

I början på detta år så behandlades en motion som jag hade skrivit om att andelen hyresrätter av all samlad nyproduktion av bostäder i Lerum skulle vara minst en tredjedel. Jag skrev den med anledning av att kommunstyrelsen hade fått en rapport om att endast 170 av planerade 1500 bostäder de kommande åren i Lerums […]