Vi gillar företagen i Lerum

20121123-183958.jpg
För oss Socialdemokrater är företagen och näringslivet inget särintresse utan en förutsättning för ett fungerande samhälle och en god välfärd. Lerum har många företag men de flesta är små, i många fall familjeägda, företag.

Lerum behöver fler företag, inte färre, därför är det offatbart att alla borgerliga partier i kommunfullmäktige avslog vår motion om generationsväxling bland företagen i Lerum.

Flera företagare i Lerum närmar sig, eller har passerat, pensionsåldern och det finns ingen inom familjen som vill ta över företaget och driva det vidare. Motionen ville att kommunen skulle kartlägga dessa företag och hjälpa till att hitta nya ägare så att företagen kan fortsätta att leva och stanna kvar i Lerum. Detta röstade alltså Moderater, Folkpartister, Centerpartister och Kristdemokrater nej till!

Framtidspartiet Socialdemokraterna värnar alla företag och för oss är det viktigt att vi behåller de företag och arbetstillfällen som finns i kommunen och gör allt för att de ska växa!

Bilden är från ett företagsbesök i Lerum – ett familjeföretag…

Lerum – långt ifrån Bästa Skolkommun…

I dagarna har Lärarförbundets undersökning ”Bästa Skolkommun” presenterats. Lerum har tagit sig upp några placeringar till 105:e plats (mot 117:e plats förra året) men det duger inte!

Vi Socialdemokrater vill ha en skola i toppklass och då måste vi våga satsa på det också. Det talas från borgerligt håll att ökade resurser inte är det viktigaste utan bra lärare.

Då undrar jag om det inte vore bra att ha tillräckligt många lärare då? Lerum ligger på 275:e plats (av 290 kommuner) när det gäller lärartäthet och på 254:e plats när det gäller resurser.

Jag är övertygad om att våra lärare gör så gott de kan med de knappa resurser de har att tillgå men att de i många fall ”går på knäna”. Det visas också i undersökningen där vi ligger i botten (257:e plats) när det gäller friska lärare.

Vi Socialdemokrater menar allvar när vi vill ha en skola i toppklass i Lerum och avsatte därför i vår budget för 2013 ”14 punkter som gör skillnad i Lerum” ökade resurser till skolan.

En sextondel hyresrätter

I början på detta år så behandlades en motion som jag hade skrivit om att andelen hyresrätter av all samlad nyproduktion av bostäder i Lerum skulle vara minst en tredjedel.

Jag skrev den med anledning av att kommunstyrelsen hade fått en rapport om att endast 170 av planerade 1500 bostäder de kommande åren i Lerums kommun skulle vara hyresrätter.

Motionen fick avslag med den luddiga formuleringen att ”det är svårt att sätta ett visst tal”, men det är ju precis det som det handlar om. Att sätta upp ett tydligt mål och arbeta mot det. Borgerliga politiker i Lerum säger att vi ska ha en blandad bebyggelse men när cirka en tiondel av alla bostäder i Lerum är hyresrätter så är det inte tillräckligt blandat tycker jag.

Vi har som mål att Lerum ska växa med 1% varje år men inte lyckats med det och 2012 är inget undantag. Endast 75 nya byggrätter är vad vi har klarat av i år – det duger inte! De kommande åren ser det betydligt bättre ut med kanske 1000 nya byggrätter de kommande två åren – äntligen!

Men nu börjar förvaltningen bli orolig att det kan bli svårt att få dessa bostäder sålda och uthyrda, den varselvåg som nu sveper in över landet kommer inte göra saken bättre. Det är redan idag trögt att sälja bostäder i Lerum bl.a. har kommunen ett flertal tomter som inte någon vill köpa.

En sak går däremot åt som smör i solsken och det är hyresrätter. Jag är övertygad om att hyresrätten har en god framtid och många eftersträvar ett bekvämt boende utan att behöva bekymra sig för underhåll, gräsklippning, etc.

Alltså vore det smart att se till att öka andelen hyresrätter i Lerum, fler invånare innebär ökade skatteintäkter! Hur ser det då ut när vi får prognoserna för 2011 till 2014?

Av totalt 2059 byggrätter är uppskattningsvis 130 av dem hyresrätter. Inte en tredjedel, inte en tiondel utan en sextondel! Så går det när man säger nej till ett tydligt mål att öka antalet hyresrätter.

Jag är orolig för Lerums framtid, ekonomin är ansträngd och vi verkar ha svårt att locka till oss nya invånare. Endast en ny politisk majoritet ledd av oss Socialdemokrater kan ändra på det!