En känsla av samhörighet

Det här inlägget har jag skrivit för Gråbo.nu Denna vecka är det 1:a maj som är arbetarrörelsens internationella högtidsdag. Varför vi firar just denna dag är det inte så många som känner till. På Wikipedia finns en bra sammanfattning: Arbetarrörelsens förstamajdemonstrationer var från början intimt förknippade med kampen för åtta timmars arbetsdag. I maj 1886 höll […]