Sprickan är total

I torsdags var det kommunfullmäktige i Lerum där det var dags att fastställa budget för 2014. Det har gnisslat i det borgerliga samarbetet och sprickan är nu klar och tydlig då det fanns två borgerliga budgetar. En från Moderaterna som föreslår en nedskärning på 2 % på all verksamhet och en budget från Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna som de själva kallar för en mittenbudget med ett antal besparingar som kommer att bli svåra om inte omöjliga att genomföra så det ger effekt under 2014. Ingen av de borgerliga budgetarna innehöll några satsningar alls till skillnad för vår budget som skjuter till pengar till bl.a. förskola, skola och gymnasiet.

Att det fanns en mittenbudget överhuvud taget beror på att vi Socialdemokrater gick med på att skjuta budgetbeslutet från juni till augusti. Tacken för det var att vår budget bortmanövrerades i omröstningen! Så de kan inte räkna med att vi gör något liknande i framtiden!

Trots att S MP V budgeten företräddes av flest mandat i KF så valde KFs ordförande (FP) att M budgeten skulle vara huvudförslag eftersom det var KS förslag. Det är i och för sig det vanligaste, men det finns inget stöd i kommunallagen för det, och i detta fall var det de 5 M ledamöterna som hade röstat för och ingen annan – alltså ingen majoritet i KS.

I första omröstningen stod då S MP V budgeten mot mittenbudgeten och då valde M att inte lägga ner sina röster utan att rösta på mittenbudgeten – ett ödesdigert beslut skulle det visa sig.

I slutomröstningen stod då M mot mittenbudgeten och då valde SD, som de hade meddelat under debatten, att stödja mittenbudgeten och det gjorde även MP – det sistnämnda förvånade oss.

Slutresultatet blev: Mittenbudgeten 18 röster, M 17 röster och 16 avstod (S och V).

M fick känna på hur det är att gräva en grop åt andra och falla i den själv…

Nu återstår att se hur den fortsatta processen med ekonomin ska gå till. Budgeten stöds av 2 ledamöter (eller 3 om man räknar in MP) av de 11 och det behövs 6 ledamöter för att få majoritet.

Lerums kommun har en hårt ansträngd ekonomi och en oklar politisk situation är det sista som kommunen behövde. Ansvaret faller nu tungt på de borgerliga partierna att lösa detta eftersom de inte varit intresserade av att diskutera med oss för att få fram en stabil majoritet!

Budgetanförande KF 29 augusti 2013

Ordförande, ledamöter.

Då var det dags igen för en budgetdebatt, lite senare än vanligt i år och med en osäker utgång. Nåja, så osäker är den kanske inte. I både Lerums Tidning och GP har vi kunnat läsa att en sak är ni borgerliga partier i alla fall överens om och det är att inte vår budget ska vinna. Jag förutsätter att den kommande omröstningen om budgeten går korrekt tillväga och att ordförande noga lyssnar av vilket av förslagen som blir huvudförslag, dvs. det förslaget som företräds av flest ledamöter och inte kommunstyrelsens förslag. Vi accepterar självklart om en annan budget får majoritet men om det förekommer trixande med demokratin så har vi ett tråkigt år framför oss.

Kultur är något som vi satsar på i vår budget, Kultur- och fritidsföreningar, Kulturevenemang och Kulturskola får ökade resurser. Kultur och fritid ger människan det lilla extra i livet men är också nödvändigt för hennes utveckling och hälsa.

Vad är exakt kultur? Det är ingen enkel fråga att svara på. Så därför tänkte jag tänja lite på begreppet kultur i dagens kulturinslag och berätta om de Ätande filosoferna.

Ätande filosofer är ett tankeexperiment inom datavetenskap menat att illustrera vissa problem som uppkommer vid parallella aktiviteter, till exempel baklås och resurssvält.

Problemet har sitt ursprung i ett tentamensproblem av Edsger Dijkstra 1965, där fem datorer skulle ha åtkomst till fem gemensamma bandspelare. Snart därefter återberättade Tony Hoare problemet som de ätande filosoferna.

Fem filosofer sitter runt ett runt bord och ägnar sig åt två saker, att äta och tänka, men de pratar aldrig med varandra. De tänker inte när de äter och de äter inte när de tänker. Filosoferna har en tallrik med spaghetti var, det är från den de äter. Till höger om varje filosof ligger en gaffel, men för att äta spaghettin behöver de två gafflar.

Så när en filosof vill äta, måste han plocka upp två gafflar, den till vänster och den till höger. Men då kan filosoferna som sitter bredvid honom inte äta. Om alla filosofer samtidigt plockar upp gaffeln till höger om sig först kommer ingen av filosoferna att kunna äta vilket leder till baklås. Filosof 1 kommer vänta på gaffeln som hålls av filosof 2 som väntar på gaffeln som hålls av filosof 3 och så vidare.

Det finns flera olika lösningar på problemet man kan använda tidsbegränsning, en kypare, etc. men det tänkte jag inte gå in på här.

Vad har nu detta med budgetdebatten att göra kanske ni tänker eller också tänker ni att nu kommer det som vanligt någon krystad koppling till dagens debatt…

Faktum är att turerna kring budgeten väldigt mycket liknar problemet med de ätande filosoferna. Ingen budget har en majoritet bakom sig i fullmäktige, M sitter med gaffeln i handen och säger att vi kommer nog att komma överens inom borgerligheten, FP C och KD sitter med sin gaffel och säger att vi tänker inte ge oss och vi Socialdemokrater sitter tillsammans med MP och V med vår gaffel och ni andra vill inte prata med oss och om man ska tro tidningen så har ni bestämt er för att inte ge oss någon ytterligare gaffel. Slutligen SD och de har inte ens blivit inbjudna till bordet…

Vi Socialdemokrater, Miljöpartister och Vänsterpartister i Lerum lovar tre saker i vår budget som vi inte kommer att vika ifrån:

1) Kommunens kärnverksamheter är viktigast
Vi kommer alltid att ha kvalitén i verksamheten, dvs. våra barn, ungdomar och äldre i fokus. För oss går alltid en bra förskola, skola och äldreomsorg före kortsiktiga ekonomiska nedskärningar. Vi är övertygade om att en god kvalité lönar sig både ekonomiskt och mänskligt.

2) Genomgång av ekonomin
Vi kommer att göra en grundläggande genomgående analys av kommunen där varje verksamhet, varje beslut och varje politisk prioritering granskas och utvärderas. Vi kommer att vända på varje krona och se till att den används effektivt och till nytta för kommuninvånarna. All politisk lekstuga med onödiga upphandlingar, utmaningar och andra ekonomiskt kostsamma beslut måste upphöra omedelbart. Att däremot lägga ut ett generellt sparbeting är inget som vi ställer upp på för det kommer att drabba verksamheten och leda till ännu större grupper i förskolan och ännu färre lärare.

3) Justering av skatten
Efter en noggrann och utförlig genomgång av ekonomin kommer vi sedan justera skatten därefter. Behövs mer pengar för att garantera en god verksamhet så är vi inte rädda för att höja skatten. Visar det sig att det finns ett ekonomiskt utrymme så är det lika självklart att sänka skatten. Därför skjuter vi på skattebeslutet till kommunfullmäktigesammanträdet i november.

I förra årets budgetdebatt så undrade jag var ni vill med kommunen? Var finns visionerna? Var finns idéerna? Var finns framtiden? Tyvärr har vi i bägge de borgerliga budgetarna inte fått något svar i år heller. Politik är att vilja sa Olof Palme i ett tal den 12 maj 1964, dvs lite drygt fyra månader innan jag föddes. Fast egentligen sa han faktiskt ”Politik – kamrater – det är att vilja något” men det spelar ju mindre roll. Vad som spelar roll är att vi i vår budget vill något.

Vi vill:

• Inga höjda avgifter i kulturskolan
• Ökade satsningar på kultur och fritid
• Införa avgiftsfrihet i barnomsorgen för hushåll med sammanlagd inkomst under 17000 kr
• Inget generellt sparbeting som slår tvärs över all verksamhet
• Inga mer besparingar inom förskola och skola utan utökad ram för sektor lärande på 20 miljoner kronor för att minska grupperna i förskolorna och stoppa besparingarna i grundskolan och gymnasiet. Det är dags att vi satsar pengar på skolan i Lerum och inte fortsätter nedskärningstrenden.
Dessutom har vi tagit fram 14 punkter som gör skillnad i Lerum redan 2014:

 Fortsatt genomgång av kommunens ekonomi
 Ökade resurser till skolan
 Minskade barngrupper i förskolan
 Öka byggandet och framför allt satsa på fler hyresrätter
 Familjecentral i Lerum
 Fler feriejobb
 Bättre konsumentvägledning
 Återvinningsinsamling vid tomtgräns
 Utöka Lerumssnabben till Floda och Tollered
 Påbörja arbetet med ett eller flera kommunägda vindkraftverk
 Utreda möjligheten till kollektivtrafikkort till alla ungdomar för att öka antalet Lerumsungdomar som väljer Lerums Gymnasium
 Utöka öppettiderna på biblioteken i Floda och Gråbo och i större grad göra om dessa till ”mini Komin” samt utreda möjligheterna till ökade öppettider och service på biblioteken i Sjövik och Tollered
 Anställa en kultursamordnare för att utöka utbudet av kulturaktiviteter i hela kommunen
 Genomföra snabba åtgärder för att underlätta för centrumhandeln

När jag läser moderaternas budget så kan jag se att de enda ni vill göra det är att skära ner på allting! 9 miljoner på stöd och omsorg och 15 miljoner på förskola, skola och gymnasiet. Det kommer att innebära ännu större grupper i förskolan, större klasser och fortsatta nedskärningar på gymnasiet. Läser man sedan era prioriterade satsningar för 2014 blir man ju nästan mörkrädd, en sammanfattning av ”topp 3”:

1. På grund av ledig elevkapacitet har Sektor lärande tidigare ramkompenseras i avvaktan på att elevantalet motsvarar kapaciteten, 2014 ska dessa 1,5 mnkr tas från ram.
2. De nybyggda lokalerna innebär en hyreshöjning, för vilken Sektor lärande föreslås ges ersättning för.
3. Kompensation till fristående förskolor och skolor utifrån principen om lika villkor.
Wow! Det är till att ha visioner för kommunen.

I mittenbudgeten så påstår ni att ni vill en massa saker: minskande grupper i förskolan, förstärka arbetet kring elever i behov av särskilt stöd för att ta några exempel från sektor lärande. Men samtidigt innehåller er budget inte en enda krona mer till skolan. Lovar runt och håller tunt är ett gammalt uttryck som jag kommer att tänka på.

Dessutom vill ni spara 10 miljoner kronor på inköp och upphandlingar och det ska ske genom förbättrad och mer konkurrensutsatt upphandling.

Det ska bli spännande att se hur ni tänkte genomföra det, förhoppningsvis inte som när löneadministrationen las ut på entreprenad och det blev dyrare än vad det kostade när kommunen själv gjorde jobbet. Vi har inga problem med att spara pengar på upphandlingar genom att inte genomföra onödiga upphandlingar som bara innebär extra kostnader för kommunen men om jag förstår er rätt så vill ni öka antalet upphandlingar och det rejält. Vi pratar ju om driftbudgeten här så det handlar inte om upphandlingar för investeringar som byggande av förskolor, VA, etc. utan upphandlingar av kommunal drift och hur ni ska kunna spara så mycket pengar på det ska bli roligt att höra. Tala gärna om vilka kommunala verksamheter som ska upphandlas då – men för att komma upp i den summan så lär det väl inte bli mycket kvar i kommunal regi.

Men om FP, C och KD menar allvar när ni säger att ni vill satsa på skolan så finns det bara en budget att rösta på och det är vår budget! Då blir det 35 miljoner kr mer till skolan jämfört med moderaternas budget vilket t.ex. kunde innebära 90 nya förskollärare.

Med detta så yrkar jag bifall till budget och investeringsbudget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

När det gäller taxor och avgifter för 2014 så ställer vi oss bakom kommunstyrelsens förslag med följande två ändringsyrkanden:

• Avgifterna i kulturskolan hålls oförändrade 2014.

• Hushåll med inkomst under 17 000 kr ska vara befriade från barnomsorgsavgift.

Sommaren är lång

Sommaren är lång

Jag och min fru tillbringade en del av sommaren i Tyskland och temperaturen pendlade mellan 30 och 39 grader så ibland kändes det som det blev för mycket av det goda.

I kommunpolitiken är det full fart hela våren och det känns som det bara går snabbare och snabbare fram till midsommar och sedan stannar allting upp helt och hållet.

Min första sommar som kommunalråd för tre år sedan så steg jag in på kommunhuset som vanligt måndag efter midsommar och möttes av frågan från vår sekreterare: ”Vad gör du här?” Jag blev lite ställd av frågan och svarade ”tänkte jobba…”, ”det kan du göra hemifrån” sa hon. Jag satt hela dagen på mitt kontor och det kom ingen post, inte ett enda telefonsamtal och de få e-postmeddelande som kom var mestadels av reklamkaraktär.

Nu var jag inte sysslolös för det finns alltid mycket att läsa och jag brukar ha en växande hög med böcker, rapporter, avhandlingar, etc. som jag ”borde” läsa och försöker beta av den under sommaren och på andra lediga stunder. När jag gick den dagen sa jag till vår sekreterare ”jag är hemma och jobbar imorgon” var på hon svarade ”det var ju det jag sa” – en klok kvinna!

Denna sommar var min tredje sommar som kommunalråd så nu har jag vant mig vid att allt stannar av efter midsommar för att sedan rivstarta i mitten på augusti. I år blev det full fart en vecka till då jag var på studieresa till Berlin och Potsdam för att studera vilka utmaningar de tyska kommunerna står inför. Vi har många gemensamma problem med en åldrande befolkning men Tyskland har större problem på den fronten eftersom de har en mycket låg befolkningstillväxt. Vi pratade också mycket om ”Energiwende”, det beslut som Tyskland har fattat om att avveckla sin kärnkraft och satsa på förnybar energi.

Solarthermisches-Versuchskraftwerk-Jülich-300px

Som jag skrev tidigare så var jag på semester i Tyskland denna sommar och man slås verkligen av antalet vindkraftsparker och solenergifält som man åker förbi. Det intressanta här tycker jag är att de som vi pratade med poängterade att det är en satsning på ny teknik som när (inte om) de löser problemen så kommer Tyskland fortsätta vara en ledande industrination även i framtiden. Något att tänka på för oss här i Sverige, tycker jag.

Åter till verkligheten och denna första vecka har varit full med möten från morgon till kväll, toppad med onsdagens kommunstyrelsemöte som började med gruppmöte klockan 8 och avslutades runt halv sju på kvällen.

Glassbil300x200pxNär nu livet börjar rulla på för fullt för de flesta av oss så glöm inte att njuta av stunden. För några år sedan läste jag en bok av den amerikanska kocken Anthony Bourdain där han varnade för ”glassbilssyndromet” och det är en text som har fastnat hos mig.

Han menade att man inte får glömma att leva livet just nu, det är så lätt att skjuta upp saker, att drömma om saker som man ska göra ”sen” och en dag blir man överkörd av glassbilen och då är det för sent. Så passa på att njuta av livet nu, vem vet vad som väntar oss imorgon?