Tänk!

Det här inlägget har jag skrivit för Gråbo.nu med anledning av det boende för ensamkommande flyktingbarn som planeras i Gråbo. Människor som flyr från krig och konflikter måste kunna söka skydd när de tvingas lämna sina hem. Migrationen i världen ökar och Sverige är en del av den utvecklingen. Människor som reser för att uppleva, studera eller […]