Pressmeddelande Kommunstyrelsen 19 november 2014

På kommunstyrelsen den 19 november så fattade den politiska majoriteten beslut i ett antal frågor. Vi föreslår att kommunfullmäktige bifaller en motion om kommunalt pensionärsråd där kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram former för dialog med pensionärsorganisationerna både på politisk- och förvaltningsnivå med avsikt att uppnå intentionerna med ett kommunalt pensionärsråd och att pensionärsorganisationerna […]