Pressmeddelande Kommunstyrelsen 17 december 2014

På kommunstyrelsen den 17 december 2014 så fattade den politiska majoriteten beslut i ett antal frågor. Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Tornstaden Projektutveckling AB rörande – Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo centrum i Lerums kommun, etapp 1, östra delen. Det är mycket glädjande […]

Budgetanförande 18 december 2014

En liten del ur mitt budgetanförande på kommunfullmäktige i Lerum idag den 18/12: När budgetmorgon glimmar, Jag vill till KF gå. Hårt slit i nattens timmar Där vilar uppå strå. Och hur än jag rimmar Det är ej lätt att förstå. Välkommen hit till Lerum I signad juletid. Du är som av honung vorden som […]

Pressmeddelande kommunstyrelsen 3 december 2014

Pressmeddelande Kommunstyrelsen 3 december 2014 På kommunstyrelsen den 3 december 2014 så fattade den politiska majoriteten beslut i ett antal frågor. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta budget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet. Den innehåller bl.a. en kraftig satsning på förskola och skola. 10 miljoner kronor avsätts för att minska storleken på förskolegrupperna […]