Nu har det börjat!

Kommunalraden

Det här inlägget har jag skrivit för Gråbo.nu.

Den 1 januari så tillträdde jag som ordförande för kommunstyrelsen i Lerums kommun. Spännande, ansvarsfullt men också roligt och förväntansfullt. Extra roligt att jag får tre nya kommunalrådskollegor att dela ansvaret med: Rutger Fridholm (MP) som ska ansvara för samhällsbyggnadsfrågor, Lill Jansson (FP) som ska ansvara för lärandefrågor (där även kultur och fritid ingår) och Eva Andersson (C) som ska ansvara för stöd- och omsorgsfrågor.
Onsdagen den 14 januari var det dags för första mötet med den nya kommunstyrelsen och det var självklart en dag som jag hade sett fram emot. Både att få leda mötet men framför allt att få träffa alla nya (och gamla) ledamöter från samtliga partier. Mötet gick bra tyckte jag och jag hoppas att vi kan behålla den goda stämningen på framtida möten. En ledamot som vill göra ett inlägg i debatten räcker upp handen för att begära ordet och jag kom på mig själv några gånger när jag var på väg att räcka upp handen…

Själva förutsättningen för politiken är ju att vi har olika åsikter men jag hoppas och tänker jobba för att vi har respekt för varandra och försöker nå samsyn i de ärenden där det är lämpligt. Oavsett politisk hemvist så är det ju faktiskt så att vi alla vill kommunens bästa även om målet och vägen dit ser lite olika ut.

Det är inte bara en ny kommunstyrelse, en ny koalition med fyra partier som samarbetar utan vi kommer också att arbeta på ett annat sätt. Öppenhet, transparens och dialog är viktiga frågor för oss. Därför kommer vi t.ex. inte att skicka ut något veckobrev till anställda och politiker utan bjuder istället in till dialog via en Facebook sida. Besök gärna sidan och ta del i dialogen med den politiska ledningen i Lerums kommun. Ni kanske har bra förslag, kloka synpunkter eller har något ni undrar över. Du hittar sidan här: www.facebook.com/kommunalraden

Onsdagen den 28 januari är det dags för det allra första årsmötet i Medskapandegruppen i Gråbo. Jag har deltagit i arbetet som representant för kommunstyrelsen i princip från början. I början hade gruppen inte ens något namn utan många smeknamn. Mitt förslag att kalla gruppen för MesiG fick kanske som tur var aldrig något gehör. Det har varit oerhört intressant och stimulerande att följa arbetet, från de allra första stapplande stegen fram till att det nu har bildats en förening och det första årsmötet. I samband med detta känns det naturligt att lämna vidare stafettpinnen till en ny representant från kommunstyrelsen och jag kommer att efterträdas av Eva Andersson. Eva är också Gråbobo och engagerad i Gråbos utveckling så jag är övertygad om att det kommer att bli bra. Även om jag lämnar Medskapandegruppen så kommer jag så klart inte att lämna mitt engagemang för Gråbo. Jag är övertygad om att Gråbo kommer att utvecklas mycket de kommande åren och ser med spänning fram mot hur Medskapandegruppen kommer att jobba vidare och kanske framför allt att byggnationen runt torget kommer igång.

Pressmeddelande Kommunstyrelsen 14 januari 2015

S MP FP C

Igår träffades den nya kommunstyrelsen i Lerums kommun för första gången för denna mandatperiod. Detta var det första mötet som leddes av nya ordföranden Dennis Jeryd.

Den politiska majoriteten fattade beslut i ett antal frågor.

Trafikverket och Lerums kommun, med konsultstöd från Ramböll, genomför just nu en åtgärdsvalsstudie för trafiken mellan Hulanmotet och Kastenhofsmotet. Arbetet med Resecentrum i Lerums centrum har fått ta en paus eftersom bygglovet för P-huset, som är en förutsättning för byggnationen, har överklagats. Vi tänker använda den tiden till att i anslutning till åtgärdsvalsstudien ge förvaltningen i uppdrag att förutsättningslöst utreda trafikflödena i Lerums centrum. Utredningen ska belysa hur gång- och cykeltrafikanter kan färdas säkert och tryggt i centrum och de ska vara prioriterade före fordonstrafik. Fokus ska ligga på kollektivtrafikresenärerna och hur de får en säker och trygg väg till och från resecentrum. Tillgängligheten till centrum, för alla trafikslag, ska vara god och trafiken genom centrum ska fokuseras kring ett stråk utan att nya överfarter över Säveån tillkommer. Utredningen ska också visa om Adeltorpsvägen kan ersättas av en ny tvärförbindelse mellan Göteborgsvägen och Stationsvägen.

I avvaktan på utredningen och på processen kring bygglovet för P-huset så återremmitterades detaljplanen för Resecentrum till förvaltningen så att de har möjlighet att anpassa förslaget om det skulle behövas.

Utredning om av vad det skulle kosta att återta städningen i kommunal regi redovisades och pekade på en betydligt högre kostnad varför kommunstyrelsen valde att gå vidare och göra en ny upphandling. Upphandlingen är denna gången inte baserad på ett lägsta pris utan ska istället genomföras som en kvalitetsupphandling för att garantera en god städkvalité. Den nya upphandlingen beräknas blir c:a 7 miljoner kronor dyrare för att kunna ge ekonomiska förutsättningar för en god kvalité.

Kommunstyrelsen gav också förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på verksamhetsplan för 2015 och att återkomma till kommunstyrelsen den 11 februari. Verksamhetsplanen är kommunens detaljbudget och bygger på de ramar som budgeten som antogs av kommunfullmäktige i december 2014 fastställde.

Kommunstyrelsen fastställde flera val bl.a. ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott och de tre nya utskotten. Dennis Jeryd valdes till ordförande i arbetsutskottet, Rutger Fridholm till ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, Lill Jansson till ordförande i lärandeutskottet och Eva Andersson till ordförande i stöd- och omsorgsutskottet. De nya utskotten kommer att träffas för första gången nästa onsdag den 21 januari för en introduktion.

Eva Andersson blir ny representant för majoriteten i Medskapandegruppen i Gråbo, kommunfullmäktiges ordförande Lennart Wassenius blir representant i Västra Stambanegruppen och Dennis Jeryd blir politisk representant i Floda BID. Vidare valdes Lill Jansson till kommunens representant i Sveriges Ekokommuner och Rutger Fridholm till representant i juryn för det Ljusgröna miljöpriset.

Kommunalraden

Kommunalraden
Dennis Jeryd (S), Lill Jansson (FP), Eva Andersson (C), Rutger Fridholm (MP)

På bilden ovan ser du mig tillsammans med mina nya kommunalrådskollegor. En, av alla, förändringar vi kommer att göra är att ha en mer öppen och kommunikativ dialog med invånare, företag, föreningar, etc. Därför har vi startat en Facebook sida där vi bjuder in till dialog vi kallar den för ”Kommunalraden”. Du hittar sidan här!

Sidan är öppen för alla så det du skriver där blir offentligt, vill du kontakta mig personligen så skicka ett mail till dennis.jeryd@lerum.se