Pressmeddelande kommunstyrelsen 11 februari 2015

Igår träffades den nya kommunstyrelsen i Lerums kommun för andra gången för denna mandatperiod. Den politiska majoriteten fattade beslut i ett antal frågor. Mycket glädjande så gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet för att bygga ett kulturhus och en idrottshall i Dergårdsområdet. Kulturhuset ska ha plats för så väl allmänheten som Kulturskolan och […]