Pressmeddelande kommunstyrelsen 18 mars 2015

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på sitt möte: Vi har tagit ytterligare ett steg i arbetet med att utveckla Gråbo centrum med fler bostäder. Kommunstyrelsen fattade beslut om att upphandla arbetet med utbyggnad av vägar och VA-ledningar med mera. Arbetet startar så fort detaljplanen blivit godkänd. Timmeråsens förskola […]