Kommunstyrelsen 22 april 2015

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på sitt möte den 22 april 2015: 2010 beslutade kommunfullmäktige att Lerums kommun skulle skriva på CEMR-deklarationen. Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR, är ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i politiskt beslutsfattande och […]

Kommunstyrelsen 15 april 2015

Kommunstyrelsen 15 april 2015 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Resecentrum i Lerum. Resecentrum är en del i utvecklingen av Lerums centrum som ska förbättra förutsättningarna för kollektivt resande med tåg och buss. Planförslaget möjliggör att byggnaden också kan innehålla funktioner som handel, kultur och kontor, något som skulle innebära en breddning […]