Kommunstyrelsen 3 juni 2015

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på sitt möte: Arbetet med det nya kulturhuset går vidare. Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa har på kommunfullmäktiges uppdrag arbetat med att ta fram ett fram förslag på vad ett modernt kulturhus ska karaktäriseras och präglas av. Förslaget kommer att ligga till […]