Invigning av Lerådalens naturreservat

I fredags var det dags för invigning av Lerådalens naturreservat, Lerums kommuns första kommunala naturreservat. Det ligger lättillgängligt mellan Stenkullen och Lerum och går att nå både med tåg, buss, cykel och bil. Det finns två infarter till området: Antingen vid Stillestorps kulle (strax innan rondellen i Stenkullen om man kommer från Gråbo) eller alldeles […]

Kommunstyrelsen 19 augusti 2015

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på första mötet efter sommaruppehållet: Mötet inleddes med att Charlotte Axelsson som är förbundschef för Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås informerade om deras intressanta verksamhet inom rehabiliteringsområdet för att få människor att komma i eller tillbaka i arbete. Ett samarbete mellan […]

Kommunstyrelsen 17 juni 2015

Vi i den politiska majoriteten i Lerums kommun är mycket glada över att kommunstyrelsens förslag till budget för 2016 igår röstades igenom i kommunfullmäktige med bred majoritet. Budgeten innehåller bland annat en fortsatt satsning på minskade grupper i förskolan och ökade kunskapsresultat i grundskolan. Satsningen på ökade lärarlöner som påbörjades 2015 fortsätter även under 2016, likaså fortsätter satsningen […]