Kommunstyrelsen 23 september 2015

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på senaste mötet: Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar anta förslag till renhållningstaxa 2016. Den reviderade renhållningstaxan gäller från och med 1 januari 2016. Den fasta grundavgiften (kärlavgiften) höjs med cirka 10 procent men viktsavgiften föreslås vara oförändrad på 2 kronor per kilo […]

Kommunstyrelsen 9 september 2015

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på senaste mötet: Kommunstyrelsen godkände Delårsrapport för första halvåret 2015. Det ekonomiska resultatet per den 30 juni är ett överskott på 45,5 miljoner kronor med en prognos för helåret på +36,4 miljoner kronor vilket är 8,2 miljoner kronor bättre än budget. Investeringarna ligger […]