Kommunstyrelsen Lerums Kommun 14 oktober 2015

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade: Efter vårens och sommarens provpålning under Lerums gymnasium står det nu klart att grundförstärkningar i form av pålning blir avsevärt dyrare än vad de första uppskattningarna visat. Gymnasiet fortsätter därför att bedriva sin verksamhet i Dergårdsområdet medan kommunen tar fram förslag på en […]