Pressmeddelande Kommunstyrelsen Lerums Kommun 16 december 2015

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på det sista mötet för 2015: Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att införa avgiftsfri kollektivtrafik inom Lerums kommun för seniorer (65+) dygnet runt från och med 1 april 2016. Förvaltningen fick i uppdrag att fortsätta diskussionen om färdtjänsttaxa och avgift för […]

Kommunstyrelsen 2 december 2015

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade: Kommunstyrelsen beslutade att anta nya regler för föreningsstöd till ungdomsorganisationer. Reglerna innefattar bland annat att kommunalt aktivitetsstöd ges utifrån antal deltagar- och ledartillfällen och premierar i högre grad än tidigare aktivt deltagande. Andra förändringar är att åldersgränsen för funktionsnedsatta deltagare tas bort och […]