Kommunstyrelsen i Lerums Kommun 13 januari 2016

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på det första mötet för 2016: Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på hyresupphandling gällande idrottshallar i Gråbo respektive Floda. Förslagen ska även omfatta en jämförelse med egna kommunala investeringar, ägande samt drift och förvaltning. Arbetet med idrottshallen i Lerum […]