Kommunstyrelsen Lerums Kommun 10 februari 2016

Kommunstyrelsen fick information om genomförda upphandlingar under fjärde kvartalet 2015. Totalt har fem upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar slutförts till ett sammanlagt värde av drygt 31 miljoner kronor. Den mest omfattande upphandlingen, sett till värde, som slutfördes fjärde kvartalet var den förnyade konkurrensutsättningen på ramavtalet för mobila operatörstjänster. Förvaltningen lyfte ett ärende för att upphandla lärarvikarier […]