Christina Lundin har lämnat oss

Nås av nyheten att Christina Lundin har somnat in efter en lång tids kamp mot cancern. När Christina bestämde sig för att sluta på Lerums Tidning så bad hon mig skriva några rader om henne och då skrev jag så här:
Som kommunreporter och redaktionschef på Lerums Tidning så blev Christina synonym med tidningen under många år. Jag har träffat henne för intervjuer, budgetpresentationer och frågor runt aktuella ärenden. Då gällde det att vara ordentligt förberedd för det kunde man räkna med att Christina var. Samtidigt så var hon alltid noga med att det som stod i tidningen skulle vara korrekt, så det kunde man känna sig trygg med. Hon hade hela tiden en hög integritet och avslöjade aldrig sina egna åsikter eller lät de på något sätt påverka det som skrevs i tidningen.
De sista åren, efter att hon lämnat tidningen, fick jag se en annan sida av Christina en varm och empatisk människa som in i det sista arbetade med sitt projekt för utsatta flickor i Kenya. Jag har också kunnat läsa hennes krönikor i GP om kampen mot cancern och gråtit en skvätt varje gång.

Mina tankar går så klart till Christinas familj men vi är många som kommer att sakna henne.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 11 maj 2016

logotype

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden ska filmas och direktsändas i HD-kvalitet via länk från kommunens webbplats, med möjlighet att se mötet i efterhand.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förvaltningens förslag till Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-2018 samt att lämna över planen till kommunfullmäktige för beslut om antagande av planen.

Kommunstyrelsen beslutade att anta handlingsplanen för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer. Göteborgsregionen kommunalförbund (GR) har tagit fram ett förslag på handlingsplan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de övriga kommunerna i Göteborgsregionen.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna avsiktsförklaring med BoKlok. Förvaltningen har tillsammans med Boklok AB tagit fram ett förslag på avsiktsförklaring gällande gemensamt arbete att uppföra bostäder i Lerums kommun. I arbetet har målsättningar och arbetsformer tagits fram samt ett antal möjliga exploateringsområden identifierats. Parterna har som mål att ett första projekt ska starta under 2017 samt att därefter ta fram projekt omfattande ca 100 bostäder per år under fem år.