Vi behöver prata!

Precis avslutat ett samtal med en invånare som hade sökt mig. Personen började, som nästan alla som jag ringer upp, med att förvånat tacka för att jag ringde upp. Med tanke på den tråkiga politiska utvecklingen runt om i världen så är det ännu viktigare att vi pratar med människor och inte om dem. Hur […]

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 18 januari 2017

Kommunstyrelsen beslutade att överlämna Visionsrapport 2016 till Kommunfullmäktige för information samt att Visionsrapport 2016 lyfts in i arbetet med budget 2018. Dessutom fick förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till konkretiseringar av åtgärder för fortsatt utveckling mot Vision 2025 samt ett underlag till beslut om uppdaterad visionsstrategi samt att samverka med de beredningar som har […]