Kommunstyrelsen Lerums Kommun 8 februari 2017

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att omedelbart inleda detaljplanearbetet för bostäderna på bägge sidorna av Tingshuset i Lerums centrum och att låta exploatörerna göra så mycket av arbetet som möjligt. Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta att justera hyrestaxan för badanläggningen i Parasollen, Gråbo avseende gruppbokning taxa 2, till 600 kr/timma en sänkning från nuvarande […]