Vi bor in en miljonregion

I dagarna blir Göteborg en region med en miljon invånare. Statistiskt sett skedde det igår, den 28/3 klockan 20.03, men i praktiken kan den historiska händelsen inträffa när som helst i närtid. Lerum är idag Sveriges 60e största kommun. Det är dags för oss att börja se oss själva och vår framtid som en av […]

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 15 mars 2017

Kommunens hantering av ensamkommande unga som blir åldersuppskrivna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att rekommendera att Migrationsverkets beslut om åldersuppskrivning inte ska gälla förrän beslutet vinner laga kraft efter överklagande eller då den ensamkommande unga fyller 18 år enligt den ålder hen själv har uppgivit. Följande undantag gäller för rekommendationen: Om åldersuppskrivningen inte överklagas ska den ensamkommande […]

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 8 mars 2017

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förvaltningens förslag om kommunalt bostadstillägg för funktionshindrade med verkan från och med 1 mars 2017. Tillägget syftar till att garantera att personer med beslut om särskilt boende enligt LSS har medel kvar till sina personliga behov och motverka att personer med låga inkomster tvingas tacka nej till erbjudna LSS-boenden […]