Invigning av torget i Gråbo 22 april 2017

Tal vid nyinvigning av torget i Gråbo – det talade ordet gäller. Äntligen! Äntligen är vi i hamn med ett nytt torg här i Gråbo. Det har varit en lång resa, men nu är vi framme. 1969 har blivit 2017. Jag har själv bott här i Gråbo sedan 1990 och varit många gånger på ett […]

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 19 april 2017

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade näringslivsstrategin för Lerums Kommun. Revideringen har gjorts av förvaltningen i samverkan med kommunens näringslivsråd. Förslaget bygger på den tidigare strategin och det arbete som gjordes inför framtagandet av den med några förändringar. Till exempel har de tre inriktningsmålen som var angivna blivit omskrivna till inriktningar utefter visionens tre […]

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 5 april 2017

Kommunstyrelsen fick en särskild verksamhetsuppföljning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016. Resultat visar att Lerums gymnasium fortsatt är attraktivt för eleverna. De övergripande kunskapsresultaten stiger mellan 2015 och 2016. GR enkäten visar mycket goda resultat. Dessutom uppnås bra resultat rörande övergången till vidare studier och arbete. ”På Lerums gymnasium finns så mycket kompetens och engagemang, […]