Årsredovisning 2017

Anförande på kommunfullmäktige i Lerums kommun den 26 april 2018. Det talade ordet gäller. Ordförande, ledamöter! Nu har snart hela denna mandatperioden gått och denna årsredovisning är den tredje i ordningen för den nuvarande majoriteten. Om 136 dagar är det val och det är spännande tider framför oss. Att vara kommunstyrelseordförande är oerhört intressant, lärorikt, […]

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 25 april 2018

Antagande av ändring av byggnadsplan LB33 för del av fastigheten Assmundtorp 9:1 Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta ändring av byggnadsplan LB33 för del av fastigheten Assmundtorp 9:1 vid Öxsjön. Syftet med ändringen av byggnadsplanen är att ge befintlig bostadsbebyggelse planstöd genom en utökning av byggrätter. Syftet är även att anpassa detaljplanen till nuvarande förhållanden […]