Kommunstyrelsen Lerums Kommun 30 maj 2018

Stabilitetsåtgärder i Säveån vid Rurik Holms väg, Floda Kommunstyrelsen beslutade bevilja igångsättning av projektet stabilitetsåtgärder i Säveån vid Rurik Holms väg, Floda. Enligt geotekniska undersökningar är stabilitetsförhållandena vid nuvarande bestånd inte tillräckligt goda vid Rurik Holms väg. Förlängning av vägnamnet Naturslingan Kommunstyrelsen beslutade att namnet Naturslingan förlängs. Ett nytt bostadsområde är under byggnation på fastigheten […]

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 16 maj 2018

Godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av fastigheten Hallsås 2:49 till Lerums kommuns fastighet Hallsås 17:1. Lerums kommun har tagit fram en detaljplan mellan Stamsjövägen och Alebäcken där Derome Hus AB är exploatör. Detaljplanen vann laga kraft 2018-03-28. För att genomföra detaljplanen behöver kommunen lösa in […]