Kommunstyrelsen Lerums Kommun 13 juni 2018

Ställningstagande för åtgärdsvalsstudie för väg 523, Härskogsvägen Under 2017 arbetade Trafikverket med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för delar av Härskogsvägen i Lerums och Härryda kommun. Åtgärdsvalsstudien fokuserade på mindre åtgärder som kan genomföras som trimningsåtgärder. Kommunstyrelsen beslutade om följande ställningstagande: Differentierad hastighet Omkörningsförbud på delar av sträckan Kurvrätning Höja klassen för vägunderhåll vintertid Siktröjning vid Lilla […]