Kommunstyrelsen Lerums Kommun 22 augusti 2018

Kolborydsvägen Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningsbeslut för gång- och cykelväg utmed del av Kolborydsvägen samt ombyggnad av vägen. Vägens standard i förhållande till trafikering och transportkvalitet har i takt med att området omvandlats till permanentbostäder avsevärt minskat. Vägen trafikeras av buss. Åtgärden måste genomföras för att höja säkerheten på Kolborydsvägen. Upphandling av entreprenad för nyanläggning […]