26: Alla ska med

AllaSkaMed

26 dagar kvar till valet…

Känner du igen bilden ovan? Det var en av Socialdemokraternas valaffischer inför valet 2006.

Igår hade vi medlemsmöte i Socialdemokraterna i Lerum och det kändes verkligen som om alla ville vara med. I ett absolut fullspäckat Villa Pomona samlades vi för att gå igenom valrörelsen och de olika aktiviteterna. Vi kommer att dela ut en broschyr där invånarna i Lerums kommun får tycka till om kommunen och vad vi ska använda 3,5 miljoner kronor till som vi avsatt i vår budget men inte bestämt vad de ska användas till.

Många tusen broschyrer ska delas ut och vi var lite oroliga om vi skulle hitta frivilliga. När kvällen var slut hade vi fler frivilliga än broschyrer, så nu behöver vi trycka fler! Roligt när många vill engagera sig i valrörelsen för en Socialdemokratiskt ledd majoritet i både kommun, region och riksdag.

Vi passade också på att diskutera järnvägsfrågan och Trafikverkets åtgärdsvalsstudie och kom fram till följande:

Socialdemokraterna i Lerum har tidigare inte tagit ställning till om nya spår ska gå i befintlig sträckning eller i en ny sträckning utanför tätorterna utan har velat avvakta Trafikverkets ställningstagande. I åtgärdsvalsstudien skriver Trafikverket nu: ”På delen Aspen–Kåhög, som är särskilt känslig från landskapssynpunkt, bör de nya spåren inte gå parallellt med befintliga spår”. Därigenom blir det inte möjligt att utöka kapaciteten med nya spår genom Lerum varför vi nu förordar en dragning utanför tätorten.

Vi tycker också att det är viktigt att vi kommer överens om en gemensam inställning bland alla kommuner i Göteborgsregionen (GR). Det måste utredas hela vägen Göteborg – Alingsås var sträckningen ska gå så att kommunerna vet detta. Inte peka ut någon enskild station att lägga ner utan att inom GR komma överens om detta baserat på befolkning och utbyggnadsplaner. Det behöver också utredas vilka merkostnader det innebär att bygga sträckan i två delar jämfört med att bygga ut hela vägen.

Fast just nu funderar jag på om det är våtdräkt eller paraply som krävs för att stå emot dagens väder…