27: Investeringar i läraryrkets attraktivitet

Kunskap

27 dagar kvar till valet…

Idag presenterade vi Socialdemokrater en rad förslag för att öka läraryrkets attraktivitet. Det handlar om 3,5 miljarder i investeringar för att både höja lärarutbildningens kvalitet och höja läraryrkets attraktivitet.

Efter 8 år av borgerlig skolpolitik med major Björklund i spetsen så ser vi nu resultatet: Kraftigt sjunkande resultat i PISA och allt färre ungdomar som går ut gymnasiet med godkända betyg. Vi ser också en allt mer ojämlik skola där Sverige dras isär.

Detta och kombinationen med en nationell lärarkris där det kommer att saknas 43 000 lärare fram till 2020 och att 6 av 10 lärare funderar på att sluta gör att det krävs krafttag.

Med vår politik har Sverige inom tio år en jämlik skola som tillhör de fem bästa i EU.

Det handlar om mindre klasser, fler speciallärare och specialpedagoger och att stoppa vinstjakten i skolan. Statliga resurser till skolor med lägst resultat, att attrahera de skickligaste lärarna till skolor med tuffast förutsättningar och att ge läxhjälp för alla – avskaffa läxrut.

Läs mer om våra förslag här!

En av satsningarna handlar om ökat stöd till Teach for Sweden vilket är extra roligt då vår egen Karolina Roughton som idag sitter i kommunstyrelsen för oss och som står på plats nr 2 på vår nya kommunfullmäktigelista precis påbörjat en kandidatutbildning där.

En bättre skola också första punkten i vårt Framtidskontrakt för Lerums kommun där vi lovar att minska klasserna med upp till fem elever i förskolan fram till tredje klass, öka barnens stöd i skolan och anställa 50 nya lärare och pedagoger innan 2018. Dessutom vill vi utveckla och satsa på gymnasiet, bl.a. genom att erbjuda alla nya gymnasieungdomar från Lerum ett kollektivtrafikkort.

De borgerliga partierna i Lerum pratar också om att satsa på skolan men som vanligt är det tomma ord då de inte skjuter till några extra pengar. Dessutom upprepar de förslagen i varje valrörelse vilket innebär att de klingar allt tommare för varje gång. Våra förslag på satsningar på skola och förskola är finansierade till sista kronan och kommer att genomföras redan 2015 om vi får majoritet i kommunen.

Fast just nu funderar jag på om det inte snart är dags för lunch (verkar vara en återkommande fundering)…