33: Västra stambanan

Tracks

33 dagar kvar till valet…

Idag har jag varit på möte tillsammans med representanter från Göteborg, Partille och Alingsås för att diskutera Västra stambanan och den åtgärdsvalsstudie som Trafikverket har tagit fram.

Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan på både person- och godstransporter förväntas fortsätta öka. Om det ska vara möjligt att nå nationella och internationella mål om begränsad klimatpåverkan ställs dessutom krav på järnvägssystemet att ta emot resor och transporter som annars skulle göras på väg.

Vi Socialdemokrater i Lerum har hela tiden varit mycket tydliga på att det behövs ökad kapacitet men utan att binda oss för om utbyggnaden ska ske i befintlig sträckning eller i ny sträckning utan sagt att det får Trafikverket och deras experter avgöra. I åtgärdsvalsstudien så har Trafikverket ännu inte bestämt sträckning och hur utbyggnaden ska göras (t.ex. om man ska börja med Göteborg – Floda och ta Floda – Alingsås sedan eller tvärtom) utan avvaktar de remisser som kommer in. Men nytt i denna utredning är att Trafikverket nu utesluter en dragning i befintlig sträckning mellan Aspen och Kåhög vilket gör att frågan kommer i en ny dager.

Anslutningspunkterna mellan nya järnvägsspår och gamla spår tar stor plats och kostar mycket pengar, bl.a. för att den behöver vara planskild för att kunna bibehålla en hög hastighet genom anslutningspunkten.

Det måste utredas hela vägen Göteborg – Alingsås var sträckningen ska gå så att kommunerna vet detta eftersom det påverkar utvecklingen av berörda samhällen under lång tid framöver. Det är också viktigt att vi i dagsläget inte pekar ut någon enskild station eller stationer som behöver läggas ner eller få minskad trafik utan att lägga ner utan att vi inom GR kommer överens om detta baserat på befolkning och utbyggnadsplaner.

Det behöver också utredas vilka merkostnader det innebär att bygga sträckan i två delar jämfört med att bygga ut hela vägen. Hur ska t.ex. en anslutningspunkt i Floda kunna få plats och vad kostar den? Det är viktiga frågor att utreda.

GR kommer nu att ta fram ett utkast till som presenteras på styrelsekonferensen den 26 – 27 september och sedan är det tänkt att fatta beslut på styrelsemötet den 24 oktober. Jag kommer att jobba för att vi får ett remissvar som alla kommuner i Göteborgsregionen kan ställa upp på.

Vi Socialdemokrater i Lerum kommer att diskutera frågan på nästa medlemsmöte.

Fast just nu undrar jag mest på om sommaren är slut och om hösten i så fall redan är här…

Ett svar på ”33: Västra stambanan”

  1. Lägg den på aspensidan eller gräv ner i marken då kan transporter ske nattetid utan att tunga transporter under nuvarande järnväg och då går det att köra även på dagen utan störning!

Kommentarer inaktiverade.