4: Invigning av Ljungvikstunneln – fast är det en tunnel?

Ljungvik

4 dagar kvar till valet (fast du kan förtidsrösta redan nu)…

Idag var jag med och invigde Ljungvikstunneln, tunneln har funnits där länge men nu har den blivit mycket trevligare.

Hösten 2011 studerade 35 internationella masterstudenter på Chalmers arkitektur Gråbo för att ta fram förslag till hur samhället skulle utvecklas och bli Sveriges första hållbara tätort.

De tog fram 14 förslag som presenterades i Gråbo i januari 2012 och ett av dem hette ”I barnens fotspår – vägen mot hållbarhet” av Annika Danielsson, Erika Lundén och Philip Odino. En del av deras förslag var just att göra något nytt med Ljungvikstunneln. 2,5 år senare och tunneln har blivit verklighet.

Inom ramen för pilot Gråbo ansvarar förvaltningen tillsammans med medskapandegruppen i Gråbo för uppdraget ”Skolvägarna i Gråbo”. Det innefattar skolvägarna mellan Ljungviksskolan, Röselidsskolan och Lekstorpsskolan. I bland annat en kartläggning av skolvägarna som gjorts framkom det att elever upplever passagen in i tunneln som smal och att den är mörk.

Som ett steg i uppdraget har ett arbete i tunneln under Gråbovägen vid Ljungviksskolan genomförts. Förändringsarbete har gjorts i samverkan med personal och ungdomar på fritidsgården.

Förändringsarbetet har lett till att mynningarna till tunneln har omformats, belysningen gjorts om samt att två konstnärer, Sara Hernefjord och Artiom Toma, tillsammans med ungdomar och personal på fritidsgården utsmyckat väggarna inne i tunneln.

När jag skulle förbereda mig för ett litet invigningstal så Googlade jag på ”tunnel” och fick fram följande:

En tunnel är en underjordisk transportväg eller distributionsled. I Vägverkets tekniska beskrivning för vägtunnlar (Tunnel 2004) förutsätts att konstruktionen är en passage som omges av berg eller i andra fall har en längd av minst 100 meter. En tunnel måste dessutom ha en minsta diameter annars är det ett rör eller borrhål.

Så kallade gångtunnlar i form av betongkonstruktioner under vägar eller spår, definieras tekniskt inte som tunnlar, utan det är broar över gångvägar.

Så det visar sig att det som jag kallar tunnel, bland annat denna tunnel och många andra tunnlar i själva verket inte är någon tunnel utan en bro?

Men det hade nog inte funkat att kalla till invigning av Ljungviksbron, då hade vi nog sett en massa människor springa runt i Gråbo och leta efter den bron. Så jag tänker fortsätta kalla det för en tunnel (och det tror jag alla andra också gör).

***

Idag på morgonen kunde vi läsa om (SD) politikern som ställer upp i valet till kommunfullmäktige i Lerum. Han uttrycker en vidrig människosyn som absolut inte hör hemma i ett öppet och demokratiskt samhälle. Vi Socialdemokrater tar kraftigt avstånd från sådana åsikter. Vi har sagt det förut och säger det igen – vi kommer aldrig samarbeta med (SD)!

Nu på eftermiddagen kommer uppgifter om att han dragit tillbaka sin kandidatur. Bra, men det är uppenbart att (SD) är ett parti med rasistiska åsikter och därför är det skrämmande med deras framgångar i opinionsundersökningar. På söndag kan du sätta stopp för det och hindra att de kommer in i Lerum, regionen och riksdagen.

Fast just nu är det 100 timmar kvar till vallokalerna stänger på söndag, valet kommer att bli jämnt därför är det viktigt att just du går och röstar och gör det på Socialdemokraterna!