6: Träff med företagare

Foretagarna

6 dagar kvar till valet (fast du kan förtidsrösta redan nu)…

I morse hade vi frukostträff med företagare i Lerums kommun. Vi i kommunstyrelsens presidie hade en träff med företagarföreningarna för någon vecka sedan och då uttryckte de önskemål om att få träffa alla partier i kommunstyrelsen innan valet och som tur var gick det att få till en träff.

Det blev ett konstruktivt samtal snarare än någon ren debatt. När det gäller företagande finns en stor samsyn mellan partierna med ganska små skillnader åtminstone på det lokala planet (det är därför som jag har lånat bilden ovan av Eva Andersson (C) – hoppas det gick bra…).

Jag tror att lösningen till ett gott företagsklimat och mer företag är dialog. Vi behöver träffas för att tillsammans komma fram till hur vi t.ex. underlättar för företagen i Lerums kommun att kunna lämna anbud på kommunala upphandlingar.

Sedan tror jag även att det är viktigt att vi visar att vi menar allvar med näringsliv- och turistsatsningar. Därför har vi föreslagit att vi utreder inrättandet av en näringslivschef och en turistchef.

På söndag smäller det och det är dags för val men du kan ju redan nu förtidsrösta. Idag är det fullt med folk på Komin i kommunhuset som vill förtidsrösta men om man tittar på Valmyndighetens statistik så är det färre som har förtidsröstat i år jämfört med förra valet.

Gå och rösta idag eller på söndag, självklart ska du välja Socialdemokraterna och här finns en liten kort sammanfattning varför du ska välja Socialdemokraterna i riksdagsvalet:

  • Vi vill satsa mer än dubbelt så mycket som alliansen på nya reformer inom skola och utbildning.
  • Vi vill tillföra mer resurser till vård och omsorg – både i form av pengar och i form av personal.
  • De lägger inte en krona på att ta bort den orättvisa pensionärsskatten, dvs minska skillnaden i skatt mellan pensioner och lön. Vi vill ta bort skillnaden så fort som möjligt.
  • De vill tvinga alla kommuner att ta in privata utförare av äldreomsorg och hemtjänst, genom att göra LOV (lagen om valfrihet) obligatoriskt. Vi vill att kommunerna själva ska bestämma vad som är bäst.
  • De vill förlänga provanställningstiden till 12 månader vilket ytterligare minskar anställningstryggheten. Vi vill stärka arbetsrätten.
  • De vill fortsätta att låta värdet av a-kassan och sjukersättningen erodera av inflation och löneökningar. Vi vill höja taken.

Varför du ska rösta på Socialdemokraterna i kommun- och regionvalet hittar du på vår hemsida.

Fast just nu undrar jag hur jag kunde glömma min ”Fast just nu” avslutning på mitt blogginlägg igår. Jag får skylla det på valstress – debatt på fredag kväll och söndag kväll och torgmöten där i mellan har tydligen tagit ut sin rätt.