Årsmöte!

I lördags, 5 mars, höll Lerums Arbetarekommun årsmöte.

Under god ledning av Maria Willner, Regionpolitiker som bl.a. är ordförande i HSN 6, lotsades vi genom alla punkterna på dagordningen. Cirka 35 medlemmar hade ”trotsat” det fina vädret för att delta i årsmötet.

Till nya ledamöter i styrelsen valdes: Halim Azemi, Pia Jäderklint och Peter Jensen.

Den nya styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande: Renée Jeryd
Vice ordförande: Olle Adolfsson
Sekreterare: Ingela Björklund-Long
Studieorganisatör: Hasse Lennartsson
Internationell ledare: Halim Azemi

Ledamöter:
Alma Kenjar
Mattias Johansson
Pia Jäderklint
Peter Jensen

Jag önskar dem lycka till i sitt viktiga arbete!