Årsredovisning 2017

Anförande på kommunfullmäktige i Lerums kommun den 26 april 2018. Det talade ordet gäller.

Ordförande, ledamöter!

Nu har snart hela denna mandatperioden gått och denna årsredovisning är den tredje i ordningen för den nuvarande majoriteten. Om 136 dagar är det val och det är spännande tider framför oss.

Att vara kommunstyrelseordförande är oerhört intressant, lärorikt, stimulerande men ofta också slitsamt. Men det finns faktiskt en enda sak som var bättre i opposition och det var att det fanns utrymmer för kulturinslag på KF. Förra mandatperiodens årsredovisningar innehöll kulturinslag om Pojken med guldbyxorna, Lär av historien” från KFMLr-LPn ”Internationalen och andra revolutionära arbetarsånger” och Liftarens guide till galaxen. Denna mandatperiod har jag hunnit med ett inslag om kommunallagen.

Nu är det ju inte alla som uppskattar mina kulturinslag så vill ni vara riktigt säkra på att slippa dessa under nästa mandatperiod så är det bäst att ni röstar på Socialdemokraterna så att vi kan fortsätta att vara i majoritet för att garantera att jag inte hinner med så många kulturinslag 

Nu till årsredovisningen. Vi kan fortsatt konstatera att vi har ordning och reda på ekonomin och en god måluppfyllelse. Jag vill rikta ett stort tack till kommunens alla anställda som gör ett fantastiskt jobb.

Efter ett 2016 då vi fick ägna mycket tid, kraft och resurser åt att ordna bostäder åt nyanlända och organisera mottagandet så kan vi glädjande konstatera att vi under 2017 nått stor framgång med detta. Vi lyckas ta emot våra nyanlända på ett bra sätt och vi har, trots extra stora utmaningar i vår kommun med så få lägenheter, ordnat bostäder åt alla. Även under 2018 så kommer vi att lyckas med bostäder åt alla nyanlända.

Men det är inte bara åt nyanlända som vi lyckats ordna bostäder. Under 2017 så blev vi 818 nya Lerumsbor vilket är det största antalet ett enskilt år sedan kommunen bildades och vi ligger nu i toppskiktet i Göteborgsregionen både när det gäller befolkningstillväxt i antal och i procent.

I Gråbo är det nya torget färdigt sedan ett år tillbaka och husen vid torget är inflyttade och fler hus ska byggas.

I Floda har de tre husen i Herrgårdsbacken kommit upp och väntar på sina nya familjer som flyttar in i slutet av året. Del två av Spindelskogen invigdes i slutet av förra året i sedvanligt ösregn.

I Sjövik invigdes vårt nya hus förra året med hyresrätter för både nyanlända och den ”vanliga” bostadsmarknaden.

I Lerum växer den nya idrottsanläggningen fram vid gymnasiet, i Norra Hallsås dyker det upp nya hus varje gång jag besöker det (kanske inte riktigt varje gång nu när äldsta dottern flyttat dit) och detaljplanerna för Aspen Strand och Säveå Park har varit ute på samråd.

Nu har Lerum fått upp farten och det byggs och utvecklas i alla delar av vår kommun.

Men det saknas så klart inte utmaningar inför framtiden. De höga sjukskrivningstalen oroar nog alla och är något som vi måste jobba ännu hårdare med. Dock är det viktig att vi nyanserar debatten och tittar på hur sjukskrivningstalen ser ut i olika tidsperioder. Den korta sjukfrånvaron, som är den som kostar pengar för kommunen och påverkar verksamheten mest, ligger på hyfsat låga 2,4%. Den långa sjukfrånvaron ligger alldeles för högt och här jobbar nu förvaltningen med olika åtgärder för att se till att dessa människor antingen kommer tillbaka till ett arbete i kommunen eller kommer vidare till annan sysselsättning.

Personalförsörjning är en annan fråga som blir allt svårare att hitta en lösning på. Vi står inför ett mycket stort investeringsbehov under överskådlig tid, mycket beroende på att vi är en attraktiv kommun som växer och därför behöver bygga både förskolor och skolor. Det kommer så klart att bli en utmaning att hantera det men alternativet om vi varit en avfolkningskommun och besluta om vilken skola vi ska stänga härnäst är så klart betydligt jobbigare.

Jag vill avsluta med att önska alla en trevlig Valborg och kanske ses vi på tisdag i demonstrationstågen.

Med de orden så vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna årsredovisningen för 2017.