Återvinning vid tomtgränsen

Hur roligt är det när man kommer fram till återvinningsstationen och behållarna är fulla? Visst vore det väl skönt att slippa samla det som ska till återvinning hemma?

Återvinning sparar på resurser och är ett viktigt steg i avfallstrappan. De förpackningar och tidningar som lämnas till återvinning blir till råvara för nya produkter av plast, metall, glas, kartong och papper. Att sortera ut järnskrot och ädelmetaller från kasserade elektronikprodukter ger också ny metallråvara.

Vi Socialdemokrater vill göra livet lite enklare för dig som bor i Lerums kommun och skrev därför en motion om fastighetsnära återvinningsinsamling men den bifölls inte av de borgerliga partierna. För oss är det naturligt att lägga förslag som underlättar för dig i din vardag och inte förslag som gör att privata företag kan tjäna pengar på kommunal verksamhet.

I vår budget för Lerums kommun 2013, ”14 punkter som gör skillnad för Lerum”, var en av punkterna att starta återvinningsinsamling vid tomtgräns. Fler och fler kommuner inför detta och nyligen blev Alingsås första kommun i Göteborgsområdet. Om Alingsås kan så kan vi också!