Budgetanförande KF 19 juni 2012

Ordförande, ledamöter!

Så var det åter dags för årets politiska höjdpunkt – budgetdebatten. Denna vår alldeles egen skolavslutning när vi ska debattera hur pengarna ska fördelas i Lerums kommun 2013. Jag brukar se fram emot denna dag och hoppas att det blir en bra debatt även i år. Förhoppningsvis kan vi slippa tråkiga recensioner från den andra talarstolen idag.

Men, det har inte varit en lätt uppgift att skriva ihop något budgetanförande och det beror inte på vår budget, den är vi väldigt nöjda med utan det var ju det där med kultur…

I mina tidigare anföranden det senaste året så har jag gått från Tranströmer till Liftarens guide till Galaxen via Ture Sventon, så hur följer man upp det?

Paniken börjar sprida sig, skrivkrampen krampar, svettdroppar tränger fram i pannan och slutligen slår en försvarsmekanism till: Regression! Jag får gå tillbaka till min barndom och minns då en saga som ni också kanske minns?

Sagan handlar om den lille herrn som hade en bit tyg, som han ville göra en rock av och som han gick till Mäster skräddare med, och frågade om denne kunde sy honom en rock.

Jo, det kunde Mäster skräddare, och när blev den klar? Om lördag. Då kom han tillbaka och då fanns beskedet att det bidde ingen rock, men det bidde ett par byxor, dvs. om lördag. Då dök den lilla herrn upp igen men då sa Mäster Skräddare att det bidde inga byxor, däremot en väst. Och lördagen därpå blev det ett löfte om en mössa, som efter ännu en vecka senare bidde ett par vantar. Till slut bidde det bara en tumme.

För en tumme, det är väl sammanfattningen av den borgerliga budgeten: Lite effektivare lokalutnyttjande, ökat tempo i bostadsbyggandet, BID, ökad sysselsättningsgrad och näringslivsutveckling. Inte för att vi har något emot dessa punkter, vi har till och med lagt in dem i vår budget också men nog känns det lite tunt och jag blir lite orolig när detta är vad ni har att komma med till invånarna i Lerum nästa år. Var finns visionerna? Var finns idéerna? Var finns framtiden?

Som tur är så finns det ju ett alternativ! Ett alternativ som trots en ansträngd ekonomi med ett stort underskott förra året och en investeringsbudget som slagit i taket visar att det finns en bättre väg. En väg där vi är övertygade om att med en ny politisk ledning och en grundläggande genomgående analys av kommunen så går det att vända den ekonomiska utvecklingen utan att behöva göra några neddragningar i välfärden.

Vi har därför tagit fram 14 punkter som gör skillnad i Lerum 2013:

 • Fortsatt genomgång av kommunens ekonomi för att skapa utrymme för kommande behov

För att få fram vilka ytterligare besparingar och effektiviseringar som kan göras i kommunens verksamhet så behövs hjälp från utomstående expertis. Vi vill därför så snart som möjligt anlita konsulthjälp som går igenom kommunens verksamheter och kommer med förslag på besparingar, effektiviseringar och nya arbetssätt. Denna utredning ska också se över hur kvalitetsstyrningen i kommunen fungerar.

 • Minskade barngrupper i förskolan

Barngrupperna i förskolan är allt för stora och trots vallöften från er så har inte storleken på grupperna minskat därför avsätter vi pengar för att minska grupperna.

 • Ökade resurser till skolan

Det är dags att vi satsar pengar på skolan i Lerum och inte fortsätter besparingstrenden. En del av sektor lärandes budget kommer att behöva användas för att täcka kostnader för skolorna i Gråbo och vi vill inte att eleverna får betala för detta.

 • Föräldrar till 15-timmars barn får välja vilka dagar barnen ska vara på förskolan

Ni brukar tala om valfrihet men det innebär oftast bara att en verksamhet utförs av ett företag istället för av kommunen. När vi talar om valfriheten så menar vi valfrihet för våra invånare att välja hur de vill ha sin vardag. Att t.ex. kunna välja vilka dagar barnen är på förskolan, det är valfrihet för oss, inte att ett bolag utför samma uppgifter som kommunen gjorde tidigare.

 • Familjecentral i Lerum

Det är dags att även Lerum får en familjecentral på samma sätt som i Gråbo och Floda.

 • Feriejobb enligt Nynäshamnsmodellen

I Socialdemokratiskt styrda Nynäshamn så erbjuds alla skolungdomar i hela fyra årskullar sommarjobb, av dessa så är 40 % inom det privata näringslivet. Förra året utvecklades satsningen genom att erbjuda ungdomarna möjlighet att starta eget företag och i år kommer 30 ungdomar att få starta-eget-bidrag samt lön för att kunna starta sitt eget företag. Det vore väl något för Lerum att ta efter.

 • Konsumentvägledning i samarbete med Konsument Göteborg

Helt enkelt mer konsumentvägledning för pengarna!

 • Återvinningsinsamling vid tomtgräns

Vi som bor i Gråbo området har redan två tunnor, den gröna tunnan är numera nästan tom. Alltså finns det plats för att även samla in återvinning vid tomtgräns. Kan Alingsås införa detta så kan vi också och vem kommer att sakna återvinningsstationerna?

 • Påbörja arbetet med ett kommunägt vindkraftverk

Detta är i linje med vår vision och dessutom något som kommunen kan tjäna pengar på!

 • Utreda möjligheten till kollektivtrafikkort till alla ungdomar för att öka antalet Lerumsungdomar som väljer Lerums Gymnasium

En del ungdomar som bor t.ex. i Hulan väljer gymnasieskola i Göteborg för att de då får kollektivtrafikkort vilket de inte får till Lerums gymnasium. Vi vill utreda möjligheten att alla får kort, troligtvis lönar det sig och dessutom blir det en konkurrensfördel för Lerums gymnasium.

 • Utreda möjligheterna att starta en ”Ur- och skur förskola” i kommunen

Vi behöver fler förskolor i kommunen för att kunna minska gruppstorlekarna.

 • Utöka öppettiderna på biblioteken i Floda och Gråbo och i större grad göra om dessa till ”mini Komin”.

Kommunal service måste finnas i varje kommundel och därför vill vi utveckla verksamheten i Floda och Gråbo.

 • Utreda möjligheterna till ökade öppettider och service på biblioteken i Sjövik och Tollered

Tre timmar, en dag i veckan är inte tillräckligt.

 • Utöka utbudet av kulturaktiviteter i hela kommunen genom kommunens kulturskapare, föreningsliv, studieförbund med flera

Kultur och fritid ger människan det lilla extra i livet men är också nödvändigt för hennes utveckling och hälsa. Vi tycker kultur är viktigt och vill satsa på det och det är också därför som vi säger nej till höjda avgifter i kulturskolan och musikskolepeng, där pengarna går till administration istället för till kultur.

Det var 14 punkter som gör skillnad i Lerum!

När det gäller investeringsbudgeten så vill vi att den nya bron i Lerum C skjuts på framtiden för att avvakta Resecentrum och för att investeringar för våra barn är viktigare än investeringar för bilar.

Idrottshallen i Lerum flyttas till 2014 för att ge goda förutsättningar för gymnasiets idrottsprofiler och föreningslivet att fortsätta utvecklas.

 

Med detta så yrkar jag bifall till den Socialdemokratiska budgeten och investeringsbudgeten.

 

 

 

När det gäller taxor och avgifter för 2013 så ställer vi oss bakom kommunstyrelsens förslag med följande två ändringsyrkanden:

Socialdemokraterna yrkar på att:

 • Avgifterna i kulturskolan hålls oförändrade 2013, dvs. bibehålls på samma nivå som 2012.
 • Hushåll med inkomst under 17 000 kr ska vara befriade från barnomsorgsavgift, dvs. samma regler som gäller 2012.