Budgetanförande – KF 21 juni 2011

Ordförande, ledamöter

Sverige kan bättre!

Vi socialdemokrater gör inte anspråk på att alltid veta bäst. Men vi tror oss kunna se de utmaningar som vårt land står inför och vi lyssnar till vad svenska folket säger.

Vi besjälas av vår idé om social demokrati, en enkel men tydlig idé som bygger på insikten om att solidaritet inte är välgörenhet och barmhärtighet – utan en förutsättning för en växande välfärd för oss alla.

Det mest unika med Sverige har varit att vi på område efter område har gått före. Vi är det land vi är idag för att vi genom åren prövat egna vägar och med gemensamma investeringar byggt Sverige starkare – tillsammans och för alla medborgare.

Att enbart lita på marknadens krafter har aldrig varit ett alternativ för oss socialdemokrater. Vi vill mer. Det är därför som vi vågat utmana och drivit på för radikala samhällsförbättrande reformer, inom livets alla områden.

Alla ser det idag som närmast självklart att vårt land ska vara mest jämställt i hela världen, att vi ska ha världens renaste miljö, att ingen i vårt land ska utnyttjas på jobbet, inte heller nekas en nödvändig operation eller förnekas en bra utbildning för att han eller hon inte kan betala.

Men något är på väg att gå sönder i Sverige.

Det är det gamla, omoderna Sverige som kommer tillbaka, med barnfattigdom, segregerade skolor, bostadsbrist, pensioner man inte kan leva på, fattigdom för sjuka och arbetslösa, otrygga anställningar och massarbetslöshet som biter sig fast, trots att konjunkturen vänder.

Det är gammalt, det är omodernt – alldeles oavsett i vilka ord det förkläds.

Vi har haft ett sådant Sverige. Det var inget bra land.

Dit vill vi inte igen.

Vi socialdemokrater har högre ambitioner för Sverige, än att låta det gamla komma igen!

Lerum kan bättre!

Trots en återhämtning i svensk ekonomi är arbetslösheten fortfarande på en mycket hög nivå vilket påverkar kommunernas skatteintäkter. Många sektorer rapporterar nu att de har svårt att hitta personal till vissa yrken – mismatchningen på arbetsmarknaden ökar för varje dag. Detta tillsammans med en annalkande högkonjunktur kommer att innebära att räntorna höjs kraftigt under den kommande tiden.

2012 blir ett kärvt år för landets kommuner och även för Lerum. Kombinationen av svagt ökande skatteintäkter och kraftigt höjda utgifter framför allt inom vård och omsorg bidrar till ett besvärligt budgetläge. Den borgerliga regeringen har som vanligt hamnat i handlingsförlamning och enkelspårighet och istället för att skjuta till pengar till landets kommuner och landsting så kommer ytterligare ett förslag på jobbskatteavdrag! Det tycker vi Socialdemokrater är fel och ser hellre att ett ökande budgetutrymme används för satsningar på vård, skola och omsorg där de behövs så väl istället för att sänka skatten för de som redan har fått det rejält mycket bättre de senaste åren.

Trots ett år utan något större ekonomiskt utrymme så måste vi satsa mer pengar på förskola och skola. Det vill vi finansiera på två olika sätt:

Ytterligare effektiviseringar inom sektor vård och omsorg på 10 miljoner kronor. Jämförelser visar att vi har högre kostnader än våra grannkommuner så vi anser att det finns möjlighet till besparingar här.

Besparingar inom administration och byråkrati på 10 miljoner kronor. I många år har skolpersonal och personal inom vård och omsorg fått genomföra besparingar nu måste även besparingar och effektiviseringar göras inom administrationen.

Det måste bli ett slut på att besparingar alltid innebär att undersköterskorna springer fortare, lärarna får större klasser och förskolans grupper sväller över alla breddar.

Vi har en lång rad exempel på onödiga kostnader: upphandlingar, arkitekttävlingar, kostnader för LOV, frivilligverksamhet, etc. För någon vecka sedan så behandlade vi ett ärende i kommunstyrelsen som rörde upphandling av driften av den nya förskolan i Norra Hallsås – bara upphandlingsdokumenten var på 60 sidor. Detta kostar så klart mycket pengar och ta fram och när resultatet blir en likadan förskola som den kommunala förutom att det kommer att stå ”Förskola AB” över dörren så förstår jag verkligen inte syftet med detta.

Dessa 20 miljoner kronor vill vi satsa på att minska grupperna i förskolorna men framför allt för att vända den negativa trenden inom skolan. Det är dags att vi satsar pengar på skolan i Lerum och inte fortsätter besparingstrenden.

Lerum kan bättre!

I vår investeringsbudget finns en rad satsningar på olika projekt i kommunen. Först och främst så vill vi investera 50 miljoner kronor mer på ytterligare förskolor – vi menar allvar när vi säger att vi vill minska barngrupperna i förskolan och då behövs både mer pengar till personal och fler förskolor.

Kostnaderna inom vård och omsorg skenar iväg och därför behövs fler äldreboende. Redan vid 20 timmars hemtjänst per vecka blir det billigare med ett äldreboende och eftersom vi i dagsläget i princip inte har några lediga platser så vill vi bygga ännu ett äldreboende. En återvinningscentral i Stenkullen borde ha byggts för länge sedan och eftersom vi nu själva måste bekosta bullerskydd i centrala Lerum så behöver vi skjuta till pengar där också.

Vi vill också investera i kulturen men det kommer Hasse berätta mer om senare.

Ni kan bättre!

Slutligen måste jag säga att jag blir lite besviken när jag läser den borgerliga budgeten. Var finns visionerna? Var finns framtidssatsningarna? Var finns idéerna?

Har ni läst Åke Holmbergs böcker om Ture Sventon? Det har jag gjort, jag läste dem när jag var liten och läste dem igen för mina barn när de var små.

Några favoritstycken ur böckerna:

”Använd bara pitolerna i nödfall. Kom ihåg det, pojkar!”

”Ett intressant fall på det hela taget!”

”Staden är jämförelsevis liten, åtminstone för att vara så stor.”

”Ständigt denna Vessla!”

För er som inte läst böckerna så är Ture Sventon privatdetektiv och Ville Vessla hans ärkefiende. Dessutom kan inte Ture säga S så därför säger han Ture, när han egentligen heter Sture och Temla i stället för Semla. Hur han då kan säga Vessla och Sventon är något som jag funderat på sedan jag var barn och är det någon som vet svaret så får ni gärna berätta det för mig senare.

Vart skall detta leda är det kanske några av er som undrar och det skall jag berätta…

Just ”Ständigt denna Vessla!” är något som återkommer i böckerna och ibland tänker jag ”Ständigt detta Härryda…”

Härryda är en kommun som till mångt och mycket är väldigt lik Lerum: Nästan samma invånarantal, nästan samma avstånd till Göteborg, ungefär samma storlek, liknande politisk organisation, etc. Men på nästan varje punkt när vi jämför Härryda och Lerum så klår de oss. Skolranking, näringslivsranking, företagsklimat, kostnad för hemtjänst, etc. En stor förklaring till detta tror jag är att man haft växlande majoritet och inte bara borgerliga kommunstyrelseordförande. Detta har lett till en tydliog målstyrning.

Sedan kommunsammanslagningen 1971 har det varit FP, M, M, S, S, FP, S och M – kanske något att prova i Lerum också? Fast nu är det så klart dags för ganska många S i rad…

Hur skall vi lyckas ta stafettpinnen från Härryda och förbättra oss? Jag försöker läsa mig till detta i den borgerliga budgeten och hittar inte särskilt mycket, däremot hittar jag några andra saker som förundrar mig:

Parboendegaranti – men var finns pengarna till detta? Har ni verkligen råd med detta med skenande underskott inom vård och omsorg? Dessutom vill ni införa hemtjänstpeng, detta innan utredningen om hur vi skall klara underskotten inom vård och omsorg är klar…

Volontärer för att stärka elevernas mattekunskaper – varför just bara matte? Varför inte anställa lite ”riktiga” lärare istället. I valrörelsen i höstas hette det ju att det viktigaste för skolan var välutbildade lärare och därför satsade ni 10 miljoner kronor på det – något som ni plockar bort i nästa års budget, så viktigt var det.

Utred möjligheter till att anlägga äldreboende i Sjövik – jag hittar inga pengar i investeringsbudgeten för detta…

250 000 kr till underhåll av vägar som sköts av vägsamfälligheter… Oj, vilka visioner för framtidens Lerum!

Nej Sverige kan bättre, Lerum kan bättre och Vi Socialdemokrater kan bättre! Därför yrkar jag bifall till det Socialdemokratiska budgetförslaget.