KF anförande 18 december 2012

Anförande med anledning av mina tre motioner om AFA pengarna. Ordförande, ledamöter. Eftersom detta är de sista ärendena på årets sista kommunfullmäktige möte och alla här i salen säkert vill hem till julstöket så tänkte jag vara lite kortare idag och troligtvis till mångas besvikelse inte ha något kulturinslag i mitt anförande. Under juni månad […]

Inte kommunens pengar…

Lerums kommuns ekonomi är fortfarande ansträngd. Förra årets underskott på 87 miljoner kronor har i årets prognos för helåret bytts till ett överskott om c:a 32 miljoner kronor. Tyvärr går själva verksamheten något sämre än budget och t.ex. kostnaderna för hemtjänst och försörjningsstöd ökar. Att prognosen för resultatet är positivt beror nästan uteslutande på att […]