KF anförande 18 december 2012

Christmas

Anförande med anledning av mina tre motioner om AFA pengarna.

Ordförande, ledamöter.

Eftersom detta är de sista ärendena på årets sista kommunfullmäktige möte och alla här i salen säkert vill hem till julstöket så tänkte jag vara lite kortare idag och troligtvis till mångas besvikelse inte ha något kulturinslag i mitt anförande.

Under juni månad 2012 beslutade AFA om en återbetalning
Och kommuner och privata företag ville ha pengarna utan förhalning.

Orsaken till återbetalningen är att sjukförsäkringssystemet försämrats för de anställda
Och utbetalningarna till de sjuka har blivit inställda.

Därför betalas nu en del av premien tillbaka
Något som gott för kommunens kassa smaka

För Lerums del så rör det sig om c:a 30 miljoner
För vi har många anställda personer

Avtalsförsäkringarna är en del av löneförhandlingen
Så då är det inte rätt att personalens tilldelning blir ingen

Vi borde se möjligheten att visa anständighet gentemot personalen
Vara en bättre arbetsgivare och hålla vår del av avtalen

Vad bör vi då göra med pengarna?
Varför inte en extra lön så att de anställda kan ta ut svängarna

Friskvård är bra för både kropp och själ
Då är det inte rätt att kommunen alla pengar stjäl

En god arbetsmiljö måste vi alla värna
Det borde vara kommunens ledstjärna

Kompentenslyft och vidareutbildning vinner både anställd och kommun på
Så där kan vi två flugor i samma smäll slå

Nu är jag snart färdig med alla mina nödrim
Och hoppas att ni lite julstämmning har och ser fram emot tjo och stim

Yrka därför bifall till mina motioner
Och undvik att bemöta mig med brösttoner

En God Jul jag önskar er alla
Nu ska jag ner från scenen knalla

Jag yrkar bifall till alla tre motionerna som berör AFA pengarna.

 

Inte kommunens pengar…

Lerums kommuns ekonomi är fortfarande ansträngd. Förra årets underskott på 87 miljoner kronor har i årets prognos för helåret bytts till ett överskott om c:a 32 miljoner kronor. Tyvärr går själva verksamheten något sämre än budget och t.ex. kostnaderna för hemtjänst och försörjningsstöd ökar.

Att prognosen för resultatet är positivt beror nästan uteslutande på att kommunen fått en återbetalning av försäkringspremier från AFA försäkringar på knappt 30 miljoner kronor.

Bra, så långt, kan man tycka men problemet är att AFA försäkringen ägs gemensamt av arbetsgivaren (i detta fall kommunen) och de anställda. Kommunens anställda har avstått löneutrymme för att finansiera försäkringen.

Därför tycker vi Socialdemokrater att de anställda ska få del av återbetalningen och yrkade på senaste kommunstyrelsemötet att förvaltningen skulle få i uppdrag att utreda hur detta kan gå till. Detta rösta den borgerliga majoriteten nej till!

Vi ger inte upp kampen utan kommer att förnya vårt yrkande när kommunfullmäktige behandlar delårsrapporten den 30 augusti. Då hoppas vi att även de borgerliga politikerna inser att det är moraliskt riktigt att de anställda åtminstone får en del av AFA pengarna.