Arbetslösheten ökar – även i Lerum

Arbetsförmedlingens siffror för augusti anlände precis och det är ingen rolig läsning. Även i välmående Lerum stiger arbetslösheten i och för sig från låga siffror men 0,5 % fler är nu arbetslösa eller sysselsatta i program i Lerum jämfört med innan sommaren. 746 personer av de vuxna i Lerum saknar alltså ett jobb att gå till.

Ännu värre är det för ungdomar! I augusti saknade nästan 13% av ungdomarna i Lerum ett jobb vilket närmar sig en fördubbling jämfört med innan sommaren. 234 av våra ungdomar är arbetslösa eller sysselsatta i ett program jämfört med 129 st i maj.

Utbildning och praktik är två av nycklarna till att bekämpa framför allt ungdomsarbetslösheten. Därför är det fortfarande sorligt att den borgerliga majoriteten inte förstår vitsen med att erbjuda fler ungdomar sommarjobb.

Ännu mer sorligt är att Sverige har en utbildningsminster som inte verkar tycka om utbildning.

För ett år sedan började drygt 100 000 ungdomar i nian. I juni i samband med skolavslutningen var det över 12 000 av dem som inte fick godkänt i de ämnen som krävs för att söka till de nationella gymnasieprogrammen.

Björklunds lösning: inför ett ettårigt gymnasieprogram där det ska vara möjligt att välja bort alla teoretiska ämnen.

Vilka jobb ska en 17-åring med en ettårig gymnasieutbildning få?

Björklunds förklaring till att så många hoppar av verkar vara: Kraven är för höga, utbildningarna är för långa och för teoretiskt inriktade.

Det är märkligt att utbildningsministern inte lägger fokus på det självklara, nämligen kunskap. Rimligtvis måste det vara så att om fler klarade av grundskolan skulle fler också klara av gymnasiet.

Det är skillnad på folk och folk…

Idag kom beskedet att Astra Zeneca avvecklar sin svenska forskningsenhet. Mellan hundra och tvåhundra jobb försvinner i Mölndal och tusen i Södertälje.

En katastrof för Sverige! En katastrof var också utbildningsminister Jan Björklunds (FP) uttalande när han fick frågan om han drog några paralleller till Trollhättan:

Det man ska komma ihåg är att det finns stora skillnader. Det handlade om 3000 personer i Trollhättan, här handlar det om 1000 mycket välutbildade personer i Stockholm.

Det är uppenbarligen stor skillnad på folk och folk i Jan Björklunds värld. 3000 personer som blir av med jobbet i Trollhättan är tydligen ingenting mot 1000 välutbildade personer i Stockholm.

Fick inte Jan Björklund se på ”Fem myror är fler än fyra elefanter”?
3000 arbetslösa i Trollhättan är faktiskt många fler än 1000 i Stockholm oavsett hur välutbildade de är.

Sedan drog Jan Björklund till med de snart klassiska orden:

 Vi utesluter inte arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Samma sak sa Annie Lööf (C) och Hillevi Engström (M) när SAAB gick i konkurs.

Sverige har en rekordarbetslöshet och arbetslösheten ökar och det enda svaret från regeringen är att ”det finns resurser att sätta in”. När kommer dessa resurser? Hur många fler människor måste bli arbetslösa innan regeringen reagerar?

Åk inte bil med Björklund!

Ett tips: Om du blir erbjuden att åka bil med utbildningsminister Jan Björlund så tacka nej!

Risken finns att hans bli är utformad som hans skolpolitik, dvs. med en gigantisk backspegel och en nästan obefintlig framruta för att kunna se framåt. Efter att ha lyssnat till Jan Björklund på Skolriksdagen så blir man mörkrädd – den bästa skolan är den som fanns i någon småstad (Skene kanske) på 50-talet. Ännu en fara att åka bil med Björklund – på den tiden var det vänstertrafik.

Björklund vill tillbaka till en skola som vi för länge sedan lämnat bakom oss när vi istället måste se framåt och utforma den svenska skolan för jobb som ännu inte finns, kunskaper som vi ännu inte vet om för att kunna lösa problem som vi ännu inte upptäckt.

Vi Socialdemokrater vill ha en skola som både fokuserar på Kunskap och Kreativitet, en skola som ger alla barn en möjlighet att vidareutveckla sig, dvs. ingen sorteringsskola för ”sämre” och ”bättre” barn – vilket dagens smarta ungdomar inser och väljer bort yrkesutbildningar som inte gör det möjligt att läsa vidare på högre nivå.

Vi vill också ha en forskningsbaserad skolutveckling, rikta pengar så att pedagogerna får mer tid för eleverna – men inte i form av katederundervisning. Vi måste fördela skolpengen efter socioekonomiska förutsättningar och premiera duktiga lärare.

Den Socialdemokratiska skolpolitiken skall nu formas för framtiden samtidigt som Jan Bjöklund backar in i det gamla.