18: Är pengar allt?

MP900182578

18 dagar kvar till valet (fast du kan förtidsrösta redan nu)…

Idag hade vi kommunstyrelse med många ärenden och en hel del debatterande. Det märks att det närmar sig valet och valtemperaturen stiger för varje dag. Imorgon kväll har vi kommunfullmäktige med bl.a. revisionrapport om Frödings förskola och då lär nog debatten gå het också…

Dagens ”huvudnummer” var delårsbokslut för första halvåret 2014. Lerum har ett gott ekonomiskt resultat efter flera år med alldeles för dåliga ekonomiska resultat. De borgerliga partierna vill gärna påpeka detta men vad ligger bakom siffrorna?

Ungefär halva resultat består av att Sektor lärande, dvs. de som är ansvariga för våra förskolor och skolor redovisar nästan 30 miljoner kronor i överskott.

Är det då bra med så stora överskott på förskola och skola? Ja, självklart är det bra när verksamheten håller sin budget men om man samtidigt bläddrar fram till sista sidan i rapporten så finns en redovisning av barngruppernas storlek i förskolan.

Vi har nu ett genomsnitt på 18,7 barn/avdelning i förskolan, bara en enda förskola i kommunen kommer under 15 barn/avdelning och 8 förskolor har 20 eller fler barn/avdelning. ”Rekordet” är Vitsippans förskola i Floda med 21 barn/avdelning.

Hur kan man tillåta att vi har så många barn på våra förskolor samtidigt som det finns mycket pengar över i verksamheten? Det lovar vi Socialdemokrater att aldrig tillåta om vi får makten i Lerums kommun. När jag sedan kommer hem och hittar Moderaternas valbroschyr i brevlådan där det står att de vill ha 12 barn i grupperna så blir jag inte mindre upprörd.

De stora neddragningarna på gymnasiet har gjort att vi har 100 lediga platser nu när terminen startar och i grundskolan får jag höra om jättestora klasser på över 30 barn och lärare som kämpar hårt för att orka med.

Den borgerliga majoriteten bestämde redan förra året att Friskvårdsbidraget till våra anställda skulle halveras. En besparing på 1 miljon kronor/år. Vansinne tycker vi och lovar att det blir vårt första beslut att införa detta igen. När man sedan läser att sjukskrivningstalen ökar i kommunen och nu är uppe i 7% i genomsnitt så borde de flesta inse att vi måste satsa mer pengar på friskvård. Vi vill att våra anställda ska ha en lön som det går att leva på, bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö dessutom ska alla erbjudas en heltidsanställning.

Förskollärare, undersköterskor, vårdbiträden och barnskötare, typiskt kvinnodominerade yrken, har alla mycket hög sjukskrivning på runt eller långt över 10%.

Pengar är verkligen inte allt utan verksamheten och våra anställda är det viktigaste.

Vi Socialdemokrater lovar att föra en ansvarsfull ekonomisk politik om vi får makten i kommunen men vi kommer aldrig att glömma våra barn och våra anställda.

Fast just nu undrar jag vad som ligger i begreppet ”yrkesskada”. Idag har jag haft ont i ryggen hela dagen efter att ha burit kartonger med valsedlar inför förtidsröstningen idag – kan det klassas som yrkesskada?

Budgetanförande KF 29 augusti 2013

Ordförande, ledamöter.

Då var det dags igen för en budgetdebatt, lite senare än vanligt i år och med en osäker utgång. Nåja, så osäker är den kanske inte. I både Lerums Tidning och GP har vi kunnat läsa att en sak är ni borgerliga partier i alla fall överens om och det är att inte vår budget ska vinna. Jag förutsätter att den kommande omröstningen om budgeten går korrekt tillväga och att ordförande noga lyssnar av vilket av förslagen som blir huvudförslag, dvs. det förslaget som företräds av flest ledamöter och inte kommunstyrelsens förslag. Vi accepterar självklart om en annan budget får majoritet men om det förekommer trixande med demokratin så har vi ett tråkigt år framför oss.

Kultur är något som vi satsar på i vår budget, Kultur- och fritidsföreningar, Kulturevenemang och Kulturskola får ökade resurser. Kultur och fritid ger människan det lilla extra i livet men är också nödvändigt för hennes utveckling och hälsa.

Vad är exakt kultur? Det är ingen enkel fråga att svara på. Så därför tänkte jag tänja lite på begreppet kultur i dagens kulturinslag och berätta om de Ätande filosoferna.

Ätande filosofer är ett tankeexperiment inom datavetenskap menat att illustrera vissa problem som uppkommer vid parallella aktiviteter, till exempel baklås och resurssvält.

Problemet har sitt ursprung i ett tentamensproblem av Edsger Dijkstra 1965, där fem datorer skulle ha åtkomst till fem gemensamma bandspelare. Snart därefter återberättade Tony Hoare problemet som de ätande filosoferna.

Fem filosofer sitter runt ett runt bord och ägnar sig åt två saker, att äta och tänka, men de pratar aldrig med varandra. De tänker inte när de äter och de äter inte när de tänker. Filosoferna har en tallrik med spaghetti var, det är från den de äter. Till höger om varje filosof ligger en gaffel, men för att äta spaghettin behöver de två gafflar.

Så när en filosof vill äta, måste han plocka upp två gafflar, den till vänster och den till höger. Men då kan filosoferna som sitter bredvid honom inte äta. Om alla filosofer samtidigt plockar upp gaffeln till höger om sig först kommer ingen av filosoferna att kunna äta vilket leder till baklås. Filosof 1 kommer vänta på gaffeln som hålls av filosof 2 som väntar på gaffeln som hålls av filosof 3 och så vidare.

Det finns flera olika lösningar på problemet man kan använda tidsbegränsning, en kypare, etc. men det tänkte jag inte gå in på här.

Vad har nu detta med budgetdebatten att göra kanske ni tänker eller också tänker ni att nu kommer det som vanligt någon krystad koppling till dagens debatt…

Faktum är att turerna kring budgeten väldigt mycket liknar problemet med de ätande filosoferna. Ingen budget har en majoritet bakom sig i fullmäktige, M sitter med gaffeln i handen och säger att vi kommer nog att komma överens inom borgerligheten, FP C och KD sitter med sin gaffel och säger att vi tänker inte ge oss och vi Socialdemokrater sitter tillsammans med MP och V med vår gaffel och ni andra vill inte prata med oss och om man ska tro tidningen så har ni bestämt er för att inte ge oss någon ytterligare gaffel. Slutligen SD och de har inte ens blivit inbjudna till bordet…

Vi Socialdemokrater, Miljöpartister och Vänsterpartister i Lerum lovar tre saker i vår budget som vi inte kommer att vika ifrån:

1) Kommunens kärnverksamheter är viktigast
Vi kommer alltid att ha kvalitén i verksamheten, dvs. våra barn, ungdomar och äldre i fokus. För oss går alltid en bra förskola, skola och äldreomsorg före kortsiktiga ekonomiska nedskärningar. Vi är övertygade om att en god kvalité lönar sig både ekonomiskt och mänskligt.

2) Genomgång av ekonomin
Vi kommer att göra en grundläggande genomgående analys av kommunen där varje verksamhet, varje beslut och varje politisk prioritering granskas och utvärderas. Vi kommer att vända på varje krona och se till att den används effektivt och till nytta för kommuninvånarna. All politisk lekstuga med onödiga upphandlingar, utmaningar och andra ekonomiskt kostsamma beslut måste upphöra omedelbart. Att däremot lägga ut ett generellt sparbeting är inget som vi ställer upp på för det kommer att drabba verksamheten och leda till ännu större grupper i förskolan och ännu färre lärare.

3) Justering av skatten
Efter en noggrann och utförlig genomgång av ekonomin kommer vi sedan justera skatten därefter. Behövs mer pengar för att garantera en god verksamhet så är vi inte rädda för att höja skatten. Visar det sig att det finns ett ekonomiskt utrymme så är det lika självklart att sänka skatten. Därför skjuter vi på skattebeslutet till kommunfullmäktigesammanträdet i november.

I förra årets budgetdebatt så undrade jag var ni vill med kommunen? Var finns visionerna? Var finns idéerna? Var finns framtiden? Tyvärr har vi i bägge de borgerliga budgetarna inte fått något svar i år heller. Politik är att vilja sa Olof Palme i ett tal den 12 maj 1964, dvs lite drygt fyra månader innan jag föddes. Fast egentligen sa han faktiskt ”Politik – kamrater – det är att vilja något” men det spelar ju mindre roll. Vad som spelar roll är att vi i vår budget vill något.

Vi vill:

• Inga höjda avgifter i kulturskolan
• Ökade satsningar på kultur och fritid
• Införa avgiftsfrihet i barnomsorgen för hushåll med sammanlagd inkomst under 17000 kr
• Inget generellt sparbeting som slår tvärs över all verksamhet
• Inga mer besparingar inom förskola och skola utan utökad ram för sektor lärande på 20 miljoner kronor för att minska grupperna i förskolorna och stoppa besparingarna i grundskolan och gymnasiet. Det är dags att vi satsar pengar på skolan i Lerum och inte fortsätter nedskärningstrenden.
Dessutom har vi tagit fram 14 punkter som gör skillnad i Lerum redan 2014:

 Fortsatt genomgång av kommunens ekonomi
 Ökade resurser till skolan
 Minskade barngrupper i förskolan
 Öka byggandet och framför allt satsa på fler hyresrätter
 Familjecentral i Lerum
 Fler feriejobb
 Bättre konsumentvägledning
 Återvinningsinsamling vid tomtgräns
 Utöka Lerumssnabben till Floda och Tollered
 Påbörja arbetet med ett eller flera kommunägda vindkraftverk
 Utreda möjligheten till kollektivtrafikkort till alla ungdomar för att öka antalet Lerumsungdomar som väljer Lerums Gymnasium
 Utöka öppettiderna på biblioteken i Floda och Gråbo och i större grad göra om dessa till ”mini Komin” samt utreda möjligheterna till ökade öppettider och service på biblioteken i Sjövik och Tollered
 Anställa en kultursamordnare för att utöka utbudet av kulturaktiviteter i hela kommunen
 Genomföra snabba åtgärder för att underlätta för centrumhandeln

När jag läser moderaternas budget så kan jag se att de enda ni vill göra det är att skära ner på allting! 9 miljoner på stöd och omsorg och 15 miljoner på förskola, skola och gymnasiet. Det kommer att innebära ännu större grupper i förskolan, större klasser och fortsatta nedskärningar på gymnasiet. Läser man sedan era prioriterade satsningar för 2014 blir man ju nästan mörkrädd, en sammanfattning av ”topp 3”:

1. På grund av ledig elevkapacitet har Sektor lärande tidigare ramkompenseras i avvaktan på att elevantalet motsvarar kapaciteten, 2014 ska dessa 1,5 mnkr tas från ram.
2. De nybyggda lokalerna innebär en hyreshöjning, för vilken Sektor lärande föreslås ges ersättning för.
3. Kompensation till fristående förskolor och skolor utifrån principen om lika villkor.
Wow! Det är till att ha visioner för kommunen.

I mittenbudgeten så påstår ni att ni vill en massa saker: minskande grupper i förskolan, förstärka arbetet kring elever i behov av särskilt stöd för att ta några exempel från sektor lärande. Men samtidigt innehåller er budget inte en enda krona mer till skolan. Lovar runt och håller tunt är ett gammalt uttryck som jag kommer att tänka på.

Dessutom vill ni spara 10 miljoner kronor på inköp och upphandlingar och det ska ske genom förbättrad och mer konkurrensutsatt upphandling.

Det ska bli spännande att se hur ni tänkte genomföra det, förhoppningsvis inte som när löneadministrationen las ut på entreprenad och det blev dyrare än vad det kostade när kommunen själv gjorde jobbet. Vi har inga problem med att spara pengar på upphandlingar genom att inte genomföra onödiga upphandlingar som bara innebär extra kostnader för kommunen men om jag förstår er rätt så vill ni öka antalet upphandlingar och det rejält. Vi pratar ju om driftbudgeten här så det handlar inte om upphandlingar för investeringar som byggande av förskolor, VA, etc. utan upphandlingar av kommunal drift och hur ni ska kunna spara så mycket pengar på det ska bli roligt att höra. Tala gärna om vilka kommunala verksamheter som ska upphandlas då – men för att komma upp i den summan så lär det väl inte bli mycket kvar i kommunal regi.

Men om FP, C och KD menar allvar när ni säger att ni vill satsa på skolan så finns det bara en budget att rösta på och det är vår budget! Då blir det 35 miljoner kr mer till skolan jämfört med moderaternas budget vilket t.ex. kunde innebära 90 nya förskollärare.

Med detta så yrkar jag bifall till budget och investeringsbudget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

När det gäller taxor och avgifter för 2014 så ställer vi oss bakom kommunstyrelsens förslag med följande två ändringsyrkanden:

• Avgifterna i kulturskolan hålls oförändrade 2014.

• Hushåll med inkomst under 17 000 kr ska vara befriade från barnomsorgsavgift.

Årsredovisning 2012

Piggy

Anförande på kommunfullmäktige 25 april 2013 med anledning av kommunens årsredovisning 2012.

Årsredovisning 2012 – KF 25 april 2013

Ordförande, ledamöter

Jag måste börja med att tacka för att det lönar sig att vara trägen. I år verkar vara första gången på flera år som årsredovisningen inte är upptryckt innan kommunfullmäktige behandlar den. Tack för det!

Nu är det återigen dags att kommentera ett år som har gått. Ett år som vi har lagt bakom oss och därigenom är det svårt att i debatten påverka eller förändra något och dels handlar ju årsredovisningen till stor del om hur de politiska målen har uppfyllts. Eftersom det inte är våra mål så tänker jag inte beröra den delen men det finns det säkert någon annan som gör.

Som vanligt när jag ska skriva ett anförande till fullmäktige så börjar funderingarna gå på vilket kulturinslag som jag, mer eller mindra krystat, ska försöka väva in – så även denna gång. När jag kom ungefär hit i anförandet så tänkte jag skriva något om att lära av historien och vad gör man då för att få inspiration? Man ”googlar”. Jag fick då en träff på ”Lär av historien” och det är en referens till en sång som finns på KFMLr-LPn ”Internationalen och andra revolutionära arbetarsånger” – den har ni väl alla hört, eller? Sjunger gör KFML(r)s sånggrupp Knutna Nävar, som också har skrivit texten. Udden i texten är riktad mot det kineskommunistiska KFML, det som sen blev SKP (Sveriges kommunistiska parti).

Sången inleds tydligen med ett tal som jag måste läsa upp en del av: ”1970 svepte en våg av vilda strejker över Sverige. Arbetarklassen gick spontant till kamp för högre lön, bättre arbetsvillkor. Detta blottade bristerna i det gamla KFML. Många i ledande ställning ville tona ner propagandan för revolutionen. KFML splittrades i en småborgerlig och en revolutionär del.”

Det revolutionära är alltså KFML (r) och det ”småborgerliga” är alltså Sveriges Kommunistiska Parti som beskrivs som anti-sovjetiskt men pro-kinesiskt, kanske inget som vi skulle kalla för ”småborgerligt” idag.

Nåja, vad kan vi lära av historien? Jag tänkte först läsa upp en bit av förordet till 2010 års redovisning:

Lerums kommun har länge haft en välskött ekonomi och 2010 är inget undantag. Den ekonomiska prognosen för 2011 ser idag bättre ut än vad som förutspåddes när finanskrisen slog till. Jag känner mig trygg med att vi även fortsättningsvis kommer att arbeta på ett bra sätt och hushålla med våra ekonomiska resurser effektivt. Vi arbetar hårt för att leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och en budget i balans.

I 2011 års redovisning kunde vi läsa:

I Lerum är 2011 års resultat -87 mnkr. Underskottet beror i stor utsträckning på ökade utgifter inom vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.

För att komma tillrätta med underskottet och för att kunna möta kommande behov inom vård och omsorg på ett bra sätt har vi under året beslutat om ett antal effektiviseringsåtgärder.

Nu vet vi hur det gick för 2012 ett litet plus på 3 miljoner kronor. Men utan AFA återbetalningen på 30 miljoner kronor hade även 2012 slutat på minus.

Mina kollegor i våra grannkommuner brukar klaga på sin borgerliga majoritet och säga ”problemet är att majoriteten vill ha stora överskott och inte använda pengarna i verksamheten”. Då brukar jag säga att det problemet har vi inte i Lerum eftersom vi ju inte har några överskott längre. Faktum är att när man räknar ut resultat per invånare så har vi nu lägst resultat av samtliga GR kommuner, t.o.m. lägre än Lilla Edet (förlåt mig Ingemar om du skulle lyssna på detta någon gång…)

Kostnaderna inom Stöd och omsorg fortsätter att skena i höjden, till stor del beroende på att vi saknar platser på våra äldreboenden vilket i sin tur beror på er lekstuga att försöka lägga ut både byggande och drift på entreprenad.

2012 eller snarare i början på 2013 fick vi ännu en kalldusch när det ”helt plötsligt” konstaterades ett stort underskott inom Sektor lärande. Detta ska nu panikhanteras genom massuppsägningar på gymnasiet och nedläggning av flera program. En intressant detalj när det gäller Sektor lärandes underskott är att det är c:a 20 miljoner kronor vilket är samma belopp som vi i vår budget ville öka sektorns budget med – det visar ju sig alltså att vi hade rätt i vår bedömning.

Denna vecka fick vi en ny kalldusch som innebär att kostnaderna för pensionerna ökar med över 70 miljoner kronor i år.

Slutsatsen är uppenbar: Ni har tappat greppet om ekonomin, kommunen går med underskott år efter år, vi klarar inte längre våra finansiella mål.

Det är tydligt att Lerum behöver en ny politisk majoritet som kan rätta till detta och få ordning på ekonomin.

Slutligen, när det gäller resultatregleringen så deltar vi inte i beslutet eftersom det bygger på en felaktig budget som inte ger verksamheterna rimliga förutsättningar.

Har Lerums kommun för mycket pengar?

Piggy

 

Lerums kommun har en ansträngd ekonomi. 2011 slutade på ett kraftigt minusresultat och prognoserna för 2012 lutar åt ett mycket litet överskott och utan återbetalningen från AFA så hade även 2012 slutat med underskott. Budgeten för 2013 pekar på ett nollresultat. I det läget måste vi hålla i pengarna och se till att prioritera vård, skola och omsorg.

På gårdagens KS hade vi ett ärende om ett införa ”Lerums ljusgröna miljöpris”. Det befintliga miljöpriset (som kostar c:a 17000 kr/år) skulle bytas ut mot ett nytt pris där näringslivet tillsammans med gymnasieskolan utvecklar produkter och tjänster mot hållbarhet i tävlingsform.

Det finns mycket positivt i detta förslag men ändå röstade vi Socialdemokrater nej till förslaget. Varför? Helt enkelt på grund av kostnaden som uppskattas till över 500 000 kr per år. Finns det verkligen 500 000 kr över till detta?

Den borgerliga alliansen fattade på 2012 års sista kommunstyrelsemöte beslut om effektiviseringar (läs: nedskärningar eller besparingar) på sammanlagt 17 525 000 kr!

Förutom flera förslag som innebär minskning av personalen inom i princip alla områden finns saker som:

  • Höjda barnomsorgsavgifter för de med de lägsta inkomsterna
  • Minskade anslag till vuxenutbildningen (i en tid när det både är hög arbetslöshet och brist på utbildad personal)
  • Minskat underhåll av fritidsanläggningar
  • Minskat anslag till kulturskolan
  • Minskat underhåll av grönytor och planteringar
  • Minskat underhåll av vägar
  • etc.

Att i det läget lägga över 500 000 kr på ett nytt miljöpris anser vi är oansvarigt även om det är ett gott syfte. Det framförs i förslaget att det är bra att ungdomar får erfarenhet av arbetslivet men om det är det viktigaste så skulle samma pengar kunna ge bortåt 70 nya feriejobb vilket är betydligt fler än de enstaka ungdomar som skulle kunna vara intressanta för det nya miljöpriset.

Socialdemokraterna i Lerum gör allt som står i vår makt för att skapa en kommun som präglas av god sammanhållning oss invånare emellan. För oss är det självklart att vi som bor, lever och verkar här hjälper och stöttar varandra. Och att våra gemensamma resurser ska fördelas rättvist, över hela kommunen. Alla ska ha samma möjligheter – oavsett kön, var du kommer ifrån eller hur mycket pengar du har. Det vi gör, måste göras för allas bästa. Både idag. Och imorgon.

Moderaterna har lämnat walk-over…

I gårdagens Agenda så intervjuades Stefan Löfven bl.a. om vinster i välfärden. Han konstaterade att Moderaterna helt och hållet har lämnat walk-over i frågan. Hela förhoppningen står nu till Socialdemokraterna och det ska vi självklart vara glada över. Det är bara Socialdemokraterna som kan komma tillrätta med frågan.

Frågan är inte så enkel som den verkar. Att t.ex. helt förbjuda vinster i välfärdsföretag är lätt att kringgå med höga löner för ledningen eller med fakturor till konsultföretag. Tänk på alla nolltaxerare som inte betalar någon skatt eller alla stora svenska företag som går bra men som inte betalar någon skatt i Sverige.

Det finns en del intressanta lösningar, i Norge så måste offentlig finansiering verkligen gå till välfärden och i Bergen fick John Bauer koncernen betala tillbaka 2,3 miljoner kronor.

Vi har sagt att vi ska komma med ett besked i frågan under hösten och det är intressant att hela svenska folket, inklusive moderaterna, väntar på att vi ska komma med lösningen.

Inte kommunens pengar…

Lerums kommuns ekonomi är fortfarande ansträngd. Förra årets underskott på 87 miljoner kronor har i årets prognos för helåret bytts till ett överskott om c:a 32 miljoner kronor. Tyvärr går själva verksamheten något sämre än budget och t.ex. kostnaderna för hemtjänst och försörjningsstöd ökar.

Att prognosen för resultatet är positivt beror nästan uteslutande på att kommunen fått en återbetalning av försäkringspremier från AFA försäkringar på knappt 30 miljoner kronor.

Bra, så långt, kan man tycka men problemet är att AFA försäkringen ägs gemensamt av arbetsgivaren (i detta fall kommunen) och de anställda. Kommunens anställda har avstått löneutrymme för att finansiera försäkringen.

Därför tycker vi Socialdemokrater att de anställda ska få del av återbetalningen och yrkade på senaste kommunstyrelsemötet att förvaltningen skulle få i uppdrag att utreda hur detta kan gå till. Detta rösta den borgerliga majoriteten nej till!

Vi ger inte upp kampen utan kommer att förnya vårt yrkande när kommunfullmäktige behandlar delårsrapporten den 30 augusti. Då hoppas vi att även de borgerliga politikerna inser att det är moraliskt riktigt att de anställda åtminstone får en del av AFA pengarna.

 

Sluta slösa med kommunens pengar!

Den borgerliga majoriteten har bestämt att kommunens lönehantering och administration ska läggas ut på entreprenad. Motivet har varit att lönesystemet inte fungerar och därför måste allting läggas ut på entreprenad. Inte bara själva datasystemet utan också personalen som jobbar med detta ska läggas ut på något företag.

Lerums kommun skulle därigenom bli först i landet med att lägga ut hela löneadministrationen på entreprenad och vi Socialdemokrater protesterade mot detta med många olika argument: Det innebär en stor osäkerhet att vara först. Upphandlingen kostar mycket pengar. Vi tycker inte att vi ska slänga ut vår egen personal i en osäker framtid.

Det finns 290 kommuner i Sverige och alla har något system för att hantera lönerna. Att använda ett argument som att datasystemet inte fungerar för att lägga ut hela verksamheten på entreprenad är att självklart inte hållbart.

Trots våra protester så valde den borgerliga majoriteten att gå ut på upphandling av löneadministrationen och vi har nu fått resultatet. När anbudstiden hade gått ut så hade det inkommit 0 anbud – inte ett enda företag var intresserad av att lämna anbud.

Nu förs det fram att anledningen är att det i avtalsvillkoren finns ett villkor att företaget som lämnar in anbud kan bli skadeståndsskyldiga vid fel eller brister. Förslaget är nu att vi ska ta bort detta krav och bara lägga ett litet begränsat krav på företaget vid fel eller brister!

Nu får det vara slut med slöseri på onödiga upphandlingar! Att kommunen både ska lägga ut verksamheten på entreprenad, och därigenom tappar kontrollen över verksamheten, och samtidigt stå för merparten av kostnaderna vid fel och brister är oansvarigt.

Dessutom kan inte vår personal som jobbar med lönehantering få leva i ovisshet längre.

Nu måste den borgerliga majoriteten i kommunstyrelsen inse vansinnet med denna upphandling och stoppa ärendet när det kommer upp på nästa kommunstyrelsemöte.

Lerums underskott – 25 000 meter

Resultatet för Lerums kommun för 2011 blev ett underskott om 87 000 000 kr. Jämfört med 2010 är det en försämring på över 138 miljoner kronor.

Nu  måste det bli ett slut på slöseriet med skattepengar i Lerum. Utmaningsrätt, onödiga upphandlingar och ”gullande” med privata utförare måste få ett stopp. Bara utläggningen av städningen på entreprenad kommer att kosta kommunen över 2 miljoner kronor.

När man rör sig med stora pengar så är det ibland lätt att tappa räkningen på alla tusenlappar som blir miljoner som till slut blir miljarder. Men hur mycket är egentligen 87 miljoner kronor?

Ett sätt att förklarar det är att om man växlar in 87 miljoner kronor till 10-kronor och lägger alla 8,7 miljoner 10-kronor ovanpå varandra så får man ett torn som sträcker sig 25 000 meter upp i luften. Ungefär 2,5 gånger så högt som normala flygplan flyger eller en sträcka mellan torget i Lerum och torget i Alingsås.

Lerum behöver en ny politisk majoritet som tar ansvar för kommunens ekonomi och inte lever över sina tillgångar!

Kärvt för Lerum

Bokslutet för Lerums kommun 2011 börjar bli klart och vi kan nu konstatera att 2011 var inget bra år för kommunens ekonomi. Slutresultatet hamnar på ett underskott på drygt 87 miljoner kronor vilket är det sämsta resultat under de senaste 10 åren. Jämfört med 2010 är det en försämring på över 138 miljoner kronor. En del beror på ökade pensionskostnader men även verksamheten gick med ett stort underskott under 2011.

Lika illa, och till stor del till följd av det det dåliga resultatet, är att kommunens soliditet sjunker och närmar sig den gräns vi satt upp för god ekonomisk hushållning. Vi behöver fortfarande stora investeringar i infrastruktur och nya förskolor men hur skall vi få råd till det?

Prognosen för de kommande åren ser fortfarande kärv ut. 2012 ser än så länge ut att hamna på ett nollresultat. 2013 och 2014 ser också ut att bli kärva år. Eftersom 2011 gav ett stort underskott så måste vi ha höga överskott i framtiden för att nå upp till målet att tillhöra de 25% bästa kommunerna i landet. Hur det skall gå till vet jag faktiskt inte. Det kommer att kräva modiga och ansvarstagande politiker att lösa detta.

Vad jag däremot vet är att det måste bli ett slut på slöseriet med skattepengar i Lerum. Utmaningsrätt, onödiga upphandlingar och ”gullande” med privata utförare måste få ett stopp. T.ex utläggningen av städningen på entreprenad kommer att kosta kommunen över 2 miljoner kronor.

Lerum behöver en ny politisk majoritet och landet behöver en ny regering!

Med sådana vänner behöver man inga fiender…

Jag börjar nästan tycka synd om Göran Hägglund… Först fick ha ge upp frågan om sänkta skatter för pensionärer och idag skjuter moderaterna honom framför sig och meddelar att frikortsgränserna skall höjas. De som är allra sjukast och når upp till frikortsgränsen för sjukvård och medicin skall nu få betala mera. Kalliansen gör det igen! Tar från de fattiga och ger till de rika.

Hägglund försöker komma undan genom att säga att pengarna skall stanna i vården, men varför låta de svagaste betala? Pensionärerna skall inte få sänkt skatt men istället få betala mer för sin medicin och sin sjukvård. Vill man satsa på vården så kan man ju t.ex. hoppa över att sänka restaurangmomsen, då kan vi både förbättra välfärden och skapa fler arbeten.

Moderaterna har tydligen bestämt sig både för att straffa en svårt utsatt grupp och samtidigt försöka utplåna kristdemokraterna. Att Göran Hägglund och KD ställer upp på detta är helt ofattbart.