Invigning av Lerådalens naturreservat

I fredags var det dags för invigning av Lerådalens naturreservat, Lerums kommuns första kommunala naturreservat. Det ligger lättillgängligt mellan Stenkullen och Lerum och går att nå både med tåg, buss, cykel och bil. Det finns två infarter till området: Antingen vid Stillestorps kulle (strax innan rondellen i Stenkullen om man kommer från Gråbo) eller alldeles […]

Folkhälsopolitisk rapport 2010

Statens Folkhälsoinstitut har publicerat en rapport som heter Folkhälsopolitisk rapport 2010 i sammanfattningen kan man bl.a. läsa att det finns tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper. Personer med låg utbildning eller låg inkomst har kortare medellivslängd och uppger en sämre hälsa än den övriga befolkningen. Kvinnors självrapporterade hälsa är generellt sämre än mäns, medan män […]